Logo và khẩu hiệu chuyến đi Mông Cổ của Đức Phanxicô

44
Logo và khẩu hiệu chuyến đi Mông Cổ của Đức Phanxicô
 imedia.news, 2023-07-06
Ngày 6 tháng 7, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố logo, khẩu hiệu và chương trình chuyến tông du Mông Cổ của Đức Phanxicô từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9.
Logo phía trên – mang dòng chữ khẩu hiệu “Cùng nhau Hy vọng” – là bản đồ của Mông Cổ dùng màu cờ quốc gia màu đỏ và xanh dương. Ở giữa logo là hình một ger – nơi cư trú truyền thống của người Mông Cổ; phát ra làn khói vàng bay lên – màu cờ của Vatican. Bên phải của ger là thánh giá. Hai bên ger và thánh giá có hai dòng chữ viết bằng ngôn ngữ truyền thống Mông Cổ nhắc lại khẩu hiệu “Cùng nhau Hy vọng.”
Khẩu hiệu: “Cùng nhau Hy vọng”
Khẩu hiệu được chọn để nêu bật hai khía cạnh trong chuyến đi của Đức Phanxicô ở Mông Cổ: vừa là chuyến đi mục vụ vừa là chuyến đi thăm nhà nước.
Văn phòng Báo chí Tòa Thánh giải thích, “Hy vọng là một đức tính đặc biệt của kitô giáo nhưng cũng thường được những người ngoài kitô giáo chấp nhận. Vì thế, từ ‘Cùng nhau’ nhấn mạnh đến sự cần thiết phải củng cố sự hợp tác hai bên giữa Tòa Thánh và Mông Cổ. Khẩu hiệu ‘Cùng nhau Hy vọng’ diễn tả một lý tưởng chung và một khía cạnh đặc biệt của chuyến tông du này.
Thông báo giải thích thêm: “Sự hiện diện của giáo hoàng với thành phần nhỏ bé này của Dân Chúa, là dấu hiệu của niềm hy vọng và sự khích lệ to lớn. Thêm nữa, Giáo hội Mông Cổ, với quy mô và ảnh hưởng tương đối nhỏ của mình, có thể mang lại một dấu hiệu hy vọng cho Giáo hội hoàn vũ.”
Marta An Nguyễn dịch
Chương trình chuyến đi Mông Cổ của Đức Phanxicô