Theo Đức Phanxicô, bài giảng lý tưởng không nên dài quá… 8 phút!

117

Theo Đức Phanxicô, bài giảng lý tưởng không nên dài quá… 8 phút!

fr.aleteia.org, Philippine Renaudin, 2024-06-12

Nhận thức khả năng tập trung kém của giáo dân, tiếp tục bài giáo lý hàng tuần trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần, Đức Phanxicô nhắc các linh mục không nên giảng quá… 8 phút vì giáo dân sẽ chìm vào giấc ngủ: “Chúng ta không cần phải có bằng tiến sĩ tâm lý để hiểu giáo dân thường mất tập trung khi nghe giảng lâu. Tôi muốn nói với các linh mục, họ giảng rất dài và thường không biết mình đang nói gì, thiếu phương châm, thiếu thông điệp, thiếu luận điểm chính xác…”

Đức Phanxicô đòi hỏi khắt khe vừa nội dung, vừa thời gian giảng vì đây là giây phút giáo dân có thể có một trải nghiệm sâu đậm và hạnh phúc với Chúa Thánh Thần, một cuộc gặp an ủi với Lời Chúa, một nguồn đổi mới và tăng trưởng liên tục. Bài giảng là dịp tốt đẹp để chúng ta được Chúa Thánh Thần chạm đến. Nhưng nội dung bài giảng lại không giúp giáo dân suy niệm đúng đắn Lời Chúa và sống tình yêu của Ngài.

Đọc Sách Thánh là nền tảng của đời sống giáo dân

Đức Phanxicô nhắc, đọc Sách Thánh giúp chúng ta hiểu được tình yêu của Chúa trong cuộc sống để từ đó chúng ta hành động, vì đó là nguồn sinh lực quý báu. Do đó các bài đọc có thể giúp chúng ta làm sáng tỏ các vấn đề lo lắng hàng ngày, chỉ cần dành một khoảnh khắc trong ngày để đọc và suy niệm một đoạn Kinh thánh.

Đức Bênêđíctô XVI chia bốn giai đoạn: lectio, đọc đoạn Kinh thánh, suy niệm, suy ngẫm về sự nhập thể của Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày, oratio, đối thoại với Thiên Chúa và contemplatio, chiêm niệm trước sự hiện diện của Chúa Kitô. Để thuận tiện, chúng ta nên có quyển Kinh thánh trong người.

Chúa Thánh Thần hiện diện trong tất cả

Tuần này, bài giáo lý tiếp tục đề tài Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần soi sáng, giúp chúng ta hiểu Kinh thánh, vì đôi khi chúng ta đọc nhiều lần một đoạn, nhưng không có một cảm xúc cụ thể nào, và một ngày nọ, đoạn này đột nhiên sáng lên, nói với chúng ta, làm sáng tỏ vấn đề chúng ta đang gặp, làm cho ý muốn của Chúa trở nên rõ ràng với chúng ta trong một trạng huống nào đó.

Marta An Nguyễn dịch