Home Cha Ronald Rolheiser

Cha Ronald Rolheiser

Linh mục Ronald Rolheiser, O.M.I. là chủ tịch Trường Thần học Hiến sĩ ở San Antonio, Texas. Cha nhận bằng tiến sĩ ở Đại học Louvain, và là thành viên của Hiệp hội Thần học Công giáo Hoa Kỳ, Hiệp hội Thần học Canada, và Hiệp hội Nghiên cứu Tôn giáo Alberta. Trước khi đảm nhiệm vị trí hiện tại, cha từng dạy học nhiều năm ở Đại học Thần học Newman tại Edmonton, Alberta. Cha là ngòi bút danh tiếng về linh đạo và thần học.
Các bạn có thể tìm hiểu thêm tại trang web của cha http://www.ronrolheiser.com/

Bài mới nhất