Cố Báu: một vị thánh trong di sản gia đình, một tinh thần truyền giáo để lại fr.aleteia.org, Marzena Devoud - xuất bản ngày 24/06/22 Gia đình cầu nguyện buổi tối, di ảnh của Cố Báu Mary-Georges Cressonnier. Di sản gia...

GIÁO HỘI UKRAINA

Cuộc chiến ở Ukraine làm tệ đi đường lối ngoại giao...

Cuộc chiến ở Ukraine làm tệ đi đường lối ngoại giao của Tòa thánh Từ bốn tháng nay, cuộc chiến ở Ukraine đã tạo mong...

Giải Nobel Hòa bình của Nga quyên được hơn 100 triệu...

Giải Nobel Hòa bình của Nga quyên được hơn 100 triệu đô-la để giúp trẻ em Ukraine Trong một cuộc bán đấu giá ở New...

Đức Phanxicô: “Tôi không ủng hộ Putin”

Đức Phanxicô: “Tôi không ủng hộ Putin” Đức Phanxicô nói chuyện với các giám đốc đứng đầu các tạp chí văn hóa Dòng Tên ở...

Đức Phanxicô: “Thế chiến thứ ba đã được công bố”

Đức Phanxicô: “Thế chiến thứ ba đã được công bố” americamagazine.org, Gerard O’Connell, thông tín viên của trang America tại Vatican và đã làm việc...

Hành hương từ Macerata đến Loreto xin ơn hòa bình cho...

Hành hương từ Macerata đến Loreto xin ơn hòa bình cho Ukraine bắt đầu bằng cuộc điện thoại của Đức Phanxicô Đức Phanxicô: “Xin Đức...

Hành hương đến Loreto. Thư gởi Putin và Zelensky: “Xin quý...

Hành hương đến Loreto. Thư gởi Putin và Zelensky: “Xin quý vị mở một con đường mới!” avvenire.it, Fulvio Fulvi, Loreto, thứ hai 13 tháng...

Nuôi dưỡng đức tin dù bị mất tự lập

Nuôi dưỡng đức tin dù bị mất tự lập Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày...

GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

Cha Ron Rolheiser

Virus Corona

Vấn nạn Lạm dụng tình dục

Giáo dục

Gương tốt

Chứng nhân

Mẹ Têrêsa