“Sứ mạng của tôi trong nhà tù ở Buenos Aires với Cha Bergoglio” Bà Halina Rozanska de Pochylak nói kinh nghiệm của bà khi làm việc với các tù nhân. Một kinh nghiệm bà cùng chia sẻ với Giáo hoàng...

CHUYẾN TÔNG DU IRAK

“Sứ mạng của tôi trong nhà tù ở Buenos Aires với...

“Sứ mạng của tôi trong nhà tù ở Buenos Aires với Cha Bergoglio” Bà Halina Rozanska de Pochylak nói kinh nghiệm của bà khi làm...

Valentina Alazraki: “Đức Phanxicô đã mở ra một cuộc đối thoại...

Valentina Alazraki: “Đức Phanxicô đã mở ra một cuộc đối thoại chưa từng có giữa nhân loại và đã mang lại nhiều hy vọng” aceprensa.com,...

Cha Ron Rolheiser

Virus Corona

Vấn nạn Lạm dụng tình dục

Giáo dục

Gương tốt

Chứng nhân

Chiara Lubich và Simone Weil: “Hai phụ nữ đánh dấu thế...

Chiara Lubich và Simone Weil: “Hai phụ nữ đánh dấu thế kỷ XX” agensir.it, Michela Nicolais, 2021-02-20 “Không thể cứ thờ ơ: hoặc là thương yêu...

Mẹ Têrêsa

315FollowersFollow
474SubscribersSubscribe