“Ngài nói thật”: Sự giản dị của giáo hoàng ở Hy Lạp làm vỡ tảng băng Tại Hy Lạp, chuyến đi của Đức Phanxicô đã in vào tâm trí mọi người, vừa sự giản dị vừa các bài phát biểu...

“Ngài nói thật”: Sự giản dị của giáo hoàng ở Hy...

“Ngài nói thật”: Sự giản dị của giáo hoàng ở Hy Lạp làm vỡ tảng băng Tại Hy Lạp, chuyến đi của Đức Phanxicô đã...

Đức Phanxicô có nói nhiều quá không?

Đức Phanxicô có nói nhiều quá không? la-croix.com, Mélinée Le Priol và Arnaud Bevilacqua, 2021-12-07 Ý kiến của ông Patrice de Plunkett, nhà viết khảo luận...

Cha Ron Rolheiser

Virus Corona

Vấn nạn Lạm dụng tình dục

Giáo dục

Gương tốt

Chứng nhân

Mẹ Têrêsa

315FollowersFollow
474SubscribersSubscribe