Ngày Thế Giới Trẻ, một kinh nghiệm về tính công giáo

60

Ngày Thế Giới Trẻ, một kinh nghiệm về tính công giáo

la-croix.com, Dominique Greiner, Tổng biên tập báo La Croix, 2023-07-22

Ngày Thế Giới Trẻ cho chúng ta thấy tình huynh đệ có thể vượt ra ngoài biên giới, giúp Giáo hội trở nên cởi mở hơn để gặp gỡ và đối thoại.

Từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8 sẽ diễn ra Ngày Giới trẻ Thế giới tại Lisbon. Các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới về Lisbon, Đức Phanxicô sẽ gặp họ kể từ ngày 2 tháng 8.

Từ 40 năm qua, nhiều người đã tham dự các Ngày Thế Giới Trẻ – lần đầu tiên bắt đầu từ năm 1984 – đều nhớ đến sức mạnh của một sự kiện đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong kinh nghiệm đức tin, bằng cách mang đức tin trong chiều kích giáo hội của nó. Một trong những trực giác tuyệt vời của Ngày Thế Giới Trẻ là nó trở thành khuôn khổ để trải nghiệm Giáo hội là gì, chạm đến tính công giáo, tính phổ quát của Giáo hội từ trái tim.

Việc chia sẻ với những người trẻ từ các nguồn gốc khác, các buổi cử hành phụng vụ, thời gian cầu nguyện và cả các lễ hội, các bài giảng, khám phá đời sống của các Giáo hội địa phương, sự hiếu khách khi được tiếp đón là dịp để khám phá một Giáo hội đẹp hơn, phong phú hơn, đa dạng hơn trong cách sống đức tin, cử hành, phục vụ hơn những gì chúng ta có thể thấy ở những nơi thường lui tới.

Vì thế với một số bạn trẻ, chúng ta không ngạc nhiên khi thấy họ khám phá hoặc đào sâu ơn gọi cá nhân để theo Chúa Kitô bằng cách phục vụ Giáo hội. Do đó, vào thời điểm bị đánh dấu với những cám dỗ đóng cửa và rút lui khỏi cộng đồng, kể cả bên trong Giáo hội, Ngày Thế Giới Trẻ mang một ý nghĩa tiên tri. Bằng cách mở cánh cửa cho tính phổ quát của đức tin, bằng cách làm chứng cho một tình huynh đệ có thể có bên ngoài biên giới, cuối cùng các Ngày Thế Giới Trẻ sẽ giúp toàn thể Giáo hội – chứ không chỉ giới trẻ – trở nên cởi mở hơn để gặp gỡ và đối thoại. Đơn giản là trở nên công giáo hơn.

Marta An Nguyễn dịch

Ngày Thế Giới Trẻ, một sự kiện Giáo hội không thể thay thế trong cuộc đời của một người trẻ

Ngày Thế Giới Trẻ Lisbon 2023: Mười lời khuyên của Đức Phanxicô cho các bạn trẻ

Đại hội Giới trẻ Thế giới: một địa lý của thế giới