“Một thanh niên trẻ không thể nào về hưu lúc 20 tuổi!”

147

“Một thanh niên trẻ không thể nào về hưu lúc 20 tuổi!”

Ngỏ lời với các bạn trẻ trong đêm canh thức 20 tháng 11, Đức Phanxicô nhắn nhủ: “Một thanh niên trẻ không thể nào về hưu lúc 20 tuổi!”

fr.aleteia.org, 2019-11-21

Đức Phanxicô đang ở Bangkok, trong một sứ điệp gởi các bạn trẻ ngày 20 tháng 11-2019, Đức Phanxicô kêu gọi “các bạn trẻ khoan về hưu ở tuổi 20. Để có một hạnh phúc ‘phi thường’, các bạn trẻ phải dấn thân hết mình.” Tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh, Đức Phanxicô đã thâu một đoạn video ngắn gởi các bạn trẻ công giáo đang họp nhau cầu nguyện trong một buổi canh thức.

Ngài nói: “Cha biết đêm nay các con có buổi canh thức cầu nguyện. Các con có bạn đi, có bạn cầu nguyện. ‘Đi và cầu nguyện’, đó là hai chuyện rất đẹp mà chúng ta phải luôn thực hành. Một người trẻ không thể về hưu lúc 20 tuổi: họ phải luôn tiến bước đi tới. Chính khi dấn thân thì họ mới có được một hạnh phúc ‘phi thường’”.

Đức Phanxicô xin các bạn trẻ: “Các con sống đời của mình, xây dựng đời của mình, hành động và đi tới”.

Ngài khuyến khích: “Các con sẽ có thể buồn vì mình té hoài, nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là các còn “đừng nằm bẹp dưới đất. Sau khi té, các con đứng dậy ngay lập tức và để người khác giúp mình, nâng mình dậy”.

Đức Phanxicô nhắc các bạn trẻ: “Để đi, các con cần có một tấm lòng mở ra với Thiên Chúa: chỉ có một mình Ngài là Đấng cho các con sức mạnh để không ngừng lại”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Thái Lan: Đức Giáo hoàng mong muốn gần với phật tử

Tại Thái Lan, Đức Phanxicô kêu gọi chống “nạn nô lệ tình dục”

Đức Phanxicô gặp các Giáo hội Á châu tại Thái Lan

Hình ảnh các bạn trẻ ở Tòa Sứ Thần Tòa Thánh Bangkok ngày 20 tháng 11-2019