Lời cầu nguyện Cha Thánh Piô đọc sau khi Rước lễ

903

Lời cầu nguyện Cha Thánh Piô đọc sau khi Rước lễ

“Kinh Mân Côi là khí cụ chống lại tất cả sự dữ trên thế giới hiện nay. Tất cả ân sủng của Chúa đều qua Mẹ Maria.” Padre Pio.

fr.aleteia.org, Hervé Grandchamp, 2019-02-06

Hoa quả đức tin của một trong các Thánh lớn nhất thế kỷ 20, lời cầu nguyện mà Cha Thánh Piô đọc sau khi Rước lễ để xin Chúa luôn ở lại với mình.

“Xin Chúa ở lại với con vì Chúa là đời của con”.

Những chữ đơn sơ, đầy tình yêu là những chữ của một trong các vị thánh lớn nhất thế kỷ 20. Những chữ này trích từ lời cầu nguyện Cha Thánh Piô đọc sau khi Rước lễ. Linh mục Dòng Capuxinô đặt Thập giá Chúa Kitô là trọng tâm đời mình và sứ mạng tông đồ của mình. Cha Thánh Piô rất gần với Đức Gioan-Phaolô II, ngài mang năm dấu thánh Chúa Kitô và làm nhiều phép lạ trong đời mình.

Marta An Nguyễn dịch