Coronavirus: Cầu nguyện với Cha Thánh Piô 

854

Coronavirus: Cầu nguyện với Cha Thánh Piô

 Trong những ngày nguy nan này, nhiều giáo dân Ý chạy đến với Cha Thánh Piô

acistampa.com, Veronica Giacometti, 2020-03-20

Trong lúc nguy khốn này, một núi tin nhắn, lời cầu xin tràn đến một địa chỉ chính xác: Đền thánh Cha Thánh Piô ở San Giovanni Rotondo. Rất nhiều tín hữu chạy đến xin cha cầu bàu.

Linh mục Dòng Capuxinô Stefano Campanelle, giám đốc kênh truyền hình Piô TV nói với hãng tin AdnKronos: “Chúng tôi liên tục nhận các lời cầu xin gởi đến Cha Thánh Piô, chúng tôi không nói quá, nhưng đây đúng là một núi lời cầu xin!”

Đền thánh San Giovanni Rotondo luôn mở cửa để cầu nguyện cá nhân, nhưng sau chỉ thị của Hội đồng Giám mục Ý, các linh mục Dòng Capuxinô quyết định dâng thánh lễ kín không có giáo dân và ba lễ một ngày, 7h30, 11h30 và 18 giờ, tất cả đều được đăng trên đài truyền hình quốc gia Cha Thánh Piô và trên đài truyền hình vùng Cha Thánh Piô.

Trong những ngày gần đây, ở đền thánh Đức Mẹ Ơn phước ở San Giovanni Rotondo có đi Đàng Thánh giá kín để cầu nguyện cho “những người trong giây phút này đang làm việc cho người bệnh, các nhân viên y tế, các lực lượng an ninh, các người làm công việc truyền thông và rất nhiều ngành nghề khác làm việc để bảo đảm sức khỏe công cộng”

Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Cầu nguyện với Ảnh Phép lạ Đức Mẹ

 “Chúng ta xin Thánh Giuse bảo vệ cho chúng ta”