Cầu nguyện với Ảnh Phép lạ Đức Mẹ

1062

Cầu nguyện với Ảnh Phép lạ Đức Mẹ

Trong cơn đại dịch, người dân thường tìm đến Đức Mẹ để xin che chở. Xin Đức Mẹ Ảnh Phép lạ giúp chúng con bình an qua được cơn đại dịch này.

viergemiraculeuse.com, 2020-03-15

Từ trang web của Đức Mẹ hiện ra ở Rue du Bac, Paris, nước Pháp (…)

Ngày 27 tháng 11 năm 1830, Catherine Labouré thấy Đức Mẹ hiện ra. Chính trên bàn thờ mà thánh nữ thấy hai bức ảnh xuất hiện tượng trưng cho hai mặt của một mề-đay. Cùng một lúc, thánh nữ nghe tiếng nói của Mẹ Maria:

Con hãy in tượng này, ai tin tưởng mang tượng sẽ nhận các ân sủng lớn.

Năm1832, lần đầu tiên các nữ tu Dòng Nữ tử Bác ái đã phát ảnh tượng này. Vào thời đó thành phố Paris bị nạn dịch tả làm chết 20 000 người. Các bức ảnh này đã chữa lành một số người bị dịch và từ đó là nguồn gốc của nhiều ơn che chở và trở lại.

Người dân thành phố Paris xem bức ảnh này là “ảnh phép lạ.” Đối với người công giáo, bức ảnh này đồng nghĩa với che chở và chữa lành và sau này bức ảnh này trở thành ảnh nổi tiếng trên thế giới.

Mùa thu năm 1834, hơn 500.000 bức ảnh đã được phân phát. Từ đó con số không ngừng gia tăng và năm 1876 đã có một tỷ bức ảnh được phân phát.

Người ta thường không biết các kinh nghiệm hiện ra ở  Nhà nguyện tại Rue du Bac đã chuẩn bị cho các sự kiện lớn của Lộ Đức. Thánh Bernadette, người luôn mang trong mình ảnh phép lạ đã tuyên bố: “Đức Mẹ đã hiện ra với tôi trong Hang đá thì giống như Đức Mẹ Ảnh Phép lạ.”

Marta An Nguyễn dịch

 Xin đọc thêm: “Chúng ta xin Thánh Giuse bảo vệ cho chúng ta”

Tuần cửu nhật tại Đức Mẹ Lộ Đức để xin ơn đối phó với coronavirus 

Các bác sĩ Trung quốc ở bệnh viện Spallanzani: “Quý vị đã làm một công việc tuyệt vời”