Hồng y Pietro Parolin xác nhận: Đức Giáo hoàng sẵn sàng đi Bắc Hàn

272

 Hồng y Pietro Parolin xác nhận: Đức Giáo hoàng sẵn sàng đi Bắc Hàn


Hồng y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin và Tổng thống Nam Hàn Văn Tại Dần sau thánh lễ do Hồng y cử hành tại Đền thờ Thánh Phêrô, cầu nguyện cho hòa bình ở Triều Tiên ngày thứ tư 17 tháng 10-2018.

fr.zenit.org, Anne Kurian, 2018-10-22

Một chuyến đi như vậy cần chuẩn bị rất cẩn thận

Sau chuyến đi của tổng thống Nam Hàn Văn Tại Dần (Moon Jae-in) đến Vatican ngày 18 tháng 10-2018, hồng y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin xác nhận Đức Phanxicô sẵn sàng đi Bắc Hàn. Tuy nhiên ngài nhấn mạnh, một chuyến đi như vậy phải chuẩn bị rất kỹ càng.

Trong lần đến Vatican, tổng thống Nam Hàn đã chuyển lời mời miệng của chủ tịch Bắc Hàn Kim Chính Ân mời Đức Phanxicô đến Bình Nhưỡng. Hồng y Parolin tuyên bố trên Vatican News: “Đức Phanxicô sẵn sàng cho một chuyến đi Bình Nhưỡng.”

Nhưng hồng y cho biết “bây giờ phải chờ một hành động chính thức hóa hơn: ‘Đây chỉ là tiếp cận đầu tiên nhưng phù hợp với những gì đã được nói: tổng thống mang lại bằng lời, ông sẽ mang lại cũng bằng lời cho giáo hoàng sự quan tâm này.”

Đối với hồng y Parolin, “một khi chúng tôi suy nghĩ nghiêm túc khả thể của chuyến đi này, thì một vài điều kiện để đạt được sẽ phải được yêu cầu… Một chuyến đi loại này cần chuẩn bị rất nghiêm túc, một cân nhắc kỹ lưỡng”.

Theo hồng y, sự đóng góp cơ bản cho chuyến đi sẽ “nâng đỡ tiến trình hòa bình và giải trừ vũ khí nguyên tử trong vùng bán đảo Triều Tiên”. Vì thế “chuyến đi thăm của tổng thống Nam Hàn đã phục vụ cho mục đích này”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc: Hàn quốc: Hồng y Pietro Parolin cử hành thánh lễ cầu cho hòa bình ở Hàn quốc

Khi Tổng thống Nam Hàn ca ngợi Kitô giáo 

Giám mục Nam Hàn You Heung-sik: Chuyến đi của Đức Phanxicô sẽ là một bước tiến “khổng lồ” cho hòa bình

Tổng thống Nam Hàn Văn Tại Dần (Moon Jae-In) và Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến ngày 18 tháng 10-2018 tại Vatican.