Hàn quốc: Hồng y Pietro Parolin cử hành thánh lễ cầu cho hòa bình ở Hàn quốc

323

Hàn quốc: Hồng y Pietro Parolin cử hành thánh lễ cầu cho hòa bình ở Hàn quốc

fr.zenit.org, Anita Bourdin, 2018-10-17

Hồng y Pietro Parolin cử hành thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình Hàn quốc với sự hiện diện của tổng thống Moon Jae-in

Ngày 17 tháng 10 – 2018, lúc 18 giờ, tại Đền thờ Thánh Phêrô hồng y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin đã cử hành thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình ở vùng bán đảo Triều Tiên trước sự hiện diện của Tổng thống Moon Jae-in và phu nhân.

Sáng thứ năm 18 tháng 10-2018, Đức Phanxicô sẽ tiếp Tổng thống Moon Jae-in và phu nhân. Ông sẽ mang sứ điệp và thư mời của chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un mời Đức Phanxicô đến thăm Bắc Hàn.

Hồng y Pietro Parolin giải thích: “Với ơn Chúa, con đường tha thứ là con đường có thể được. Chọn lựa tình huynh đệ giữa các dân tộc là một chọn lựa cụ thể, hòa bình là chân trời được chia sẻ trong sự khác biệt về các chủ đề mà đời sống cộng đoàn quốc tế mang lại.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc: Giám mục Nam Hàn You Heung-sik: Chuyến đi của Đức Phanxicô sẽ là một bước tiến “khổng lồ” cho hòa bình

Kim Jong-un mời Đức Phanxicô đến Bắc Hàn

Hình ảnh thánh lễ Đức Hồng y Pietro Parolin cử hành cầu nguyện cho hòa bình ở Hàn quốc tại Đền thờ Thánh Phêrô chiều thứ tư 17-10-2018