Như Thánh Charles de Foucauld, sống cuộc sống hàng ngày trong thinh lặng, nhỏ bé và khiêm tốn

188

Như Thánh Charles de Foucauld, sống cuộc sống hàng ngày trong thinh lặng, nhỏ bé và khiêm tốn

 

Đức Phanxicô tiếp gia đình thiêng liêng của của Thánh Charles de Foucauld ngày 18 tháng 5 năm 2022 tại Vatican. (Truyền thông Vatican)

Ba ngày sau lễ phong thánh cho Thánh Charles de Foucauld ngày chúa nhật 15 tháng 5 tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Phanxicô đã gặp một nhóm của Hiệp hội Gia đình Thiêng liêng Thánh Charles de Foucauld. Ngài nhắc lại hình ảnh “nhà tiên tri của thời đại chúng ta”, người đã biết cách chia sẻ tính phổ quát của đức tin cho thế giới.

vaticannews.va, Claire Riobé, Vatican, 2022-05-18

Thánh Charles de Foucauld là nhà tiên tri của thời đại chúng ta, ngài đã biết cách làm nổi bật tính chất thiết yếu và tính phổ quát của đức tin. Hai đặc điểm Đức Phanxicô nêu lên trong buổi tiếp kiến với một nhóm của Hiệp hội Gia đình Thiêng liêng Charles de Foucauld sáng thứ tư 18 tháng 5.

“Trong tư cách là một Giáo hội, chúng ta cần trở lại với những điều thiết yếu”

Theo hình ảnh của Thánh Charles de Foucauld, Đức Phanxicô mời gọi các thành viên của Hiệp hội khám phá bản chất cốt yếu của sứ điệp kitô giáo, “đặc biệt bằng cách trở về với tinh thần của cội nguồn, tinh thần Nadarét”. Ngài khuyến khích các tu sĩ và giáo dân gia đình De Foucauld tiếp tục công việc của họ trên thế giới, dù trong cuộc sống hàng ngày của người sống trong gia đình hay đi truyền giáo. Ngài khuyến khích: “Chúa rất vui khi thấy chúng ta đang noi gương thánh nhân trong cách sống nhỏ bé, khiêm nhường, chia sẻ với người nghèo!”.

Lễ phong thánh: Đức Phanxicô ca ngợi sự thánh thiện trong cuộc sống hàng ngày

Ngày chúa nhật 15 tháng 5 Đức Phanxicô đã phong thánh cho 10 chân phước trước sự chứng kiến của gần 50.000 tín hữu tụ tập ở Quảng trường Thánh Phêrô.

Sau đó, Đức Phanxicô lưu ý một khía cạnh đặc trưng khác của Thánh Charles de Foucauld, đó là tính phổ quát: “Thánh nhân đã sống đời sống kitô hữu của mình như người anh em với mọi người, bắt đầu từ những người nhỏ bé nhất. Mục đích của ngài không phải là để hoán cải người khác, nhưng là sống tình yêu thương không điều kiện của Chúa, thể hiện sứ mệnh lòng thương xót “với tất cả mọi người”. Vì thế Đức Phanxicô cám ơn các thành viên của Hiệp hội vì “chứng từ của họ, điều này rất tốt, đặc biệt trong thời điểm có nguy cơ phải khép lại vì những đặc thù, tạo khoảng cách ngày càng tăng, không còn thấy anh em mình ở đâu”.

Đức Phanxicô cám ơn Thánh Charles de Foucauld

Cuối cùng, Đức Phanxicô nhắc lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của ngài với hình ảnh Thánh Charles de Foucauld khi ngài còn là sinh viên thần học: “Tôi muốn cám ơn Thánh Charles de Foucauld, vì linh đạo của ngài giúp tôi rất nhiều điều tốt lành khi tôi học thần học (…), đã giúp tôi vượt qua những khủng hoảng và tìm ra một lối sống tín hữu kitô đơn giản hơn, gần với Chúa hơn. Tôi xin cám ơn Thánh Charles de Foucauld và tôi xin làm chứng cho điều này.”

Marta An Nguyễn dịch

Bài đọc thêm: Charles de Foucauld, hình ảnh quy chiếu của Đức Phanxicô