Sáu con số cần giữ lại trong bản báo cáo về lạm dụng tình dục trong Giáo hội Pháp

61

Sáu con số cần giữ lại trong bản báo cáo về lạm dụng tình dục trong Giáo hội Pháp

Ông Jean-Marc Sauvé, chủ tịch Ủy ban Độc lập về các vụ Lạm dụng tình dục trong Giáo hội Pháp, Ciase, ngày 5 tháng 10 năm 2021.

fr.aleteia.org, Lauriane Vofo Kana, 2021-10-06

Việc Ủy ban Độc lập về Lạm dụng Tình dục trong Giáo hội (Ciase) công bố bản báo cáo ngày thứ ba 5 tháng 10 về các vụ lạm dụng tình dục xảy ra trong Giáo hội Pháp kể từ năm 1950 giúp chúng ta có thể đánh giá mức độ của hiện tượng này. Dưới đây là sáu con số cần ghi nhớ.

1. Số nạn nhân

Số nạn nhân dưới tuổi vị thành niên bị các linh mục, phó tế, nam và nữ tu sĩ lạm dụng là  216.000 nạn nhân từ năm 1950 đến năm 2020.

Nếu tính cả giáo dân làm việc trong Giáo hội  (nhân viên các trường công giáo, các trường nội trú, giáo lý viên, các người điều hành các phong trào thanh niên công giáo, v.v.) thì con số nạn nhân có thể lên đến 330.000 người trong toàn thời kỳ.

2. Chân dung các nạn nhân

Khi nghiên cứu hồ sơ trong các kho dữ liệu khác nhau, bản báo cáo cho thấy độ tuổi trung bình của nạn nhân là 12,5 tuổi với trẻ vị thành niên và 27 tuổi với người lớn dễ bị tổn thương. Khi bị hành hung còn nhỏ, 80% nạn nhân là con trai. Điều này ngược lại trong xã hội, nạn nhân của lạm dụng tình dục vị thành niên chủ yếu là trẻ em gái. Ông Jean-Marc Sauvé, chủ tịch Ủy ban Ciase nêu rõ trong phần trình bày báo cáo rằng “các linh mục tiếp xúc nhiều với nam học sinh, đặc biệt trong môi trường học đường” có thể làm sáng tỏ xu hướng này trong Giáo hội. Bạo lực tình dục của các linh mục và nam tu sĩ ở các nơi khác “ít có cơ hội, thời điểm nhưng rõ ràng kéo dài nhiều hơn” so với hành vi vi phạm của những người khác.

3. Linh mục và tu sĩ săn mồi

Ủy ban ước tính có từ 2.900 đến 3.200 linh mục và nam tu sĩ đã lạm dụng trẻ vị thành niên hoặc người lớn dễ bị tổn thương trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến nay. Họ lạm dụng khoảng 216.000 trẻ vị thành niên. Vì thế họ chịu trách nhiệm cho 65,4% các cuộc vụ tấn công trong Giáo hội.

4. Giáo dân săn mồi

Giáo dân, nam giới hoặc phụ nữ làm việc trong cơ sở giáo dục công giáo hoặc ở các trường nội trú công giáo hoặc được ủy thác để phục vụ Giáo hội là nguồn gốc của 34,6% các cuộc tấn công, tức là hơn một phần ba các cuộc tấn công tình dục.

5. Tỷ lệ phổ biến

Tỷ lệ phổ biến là tỷ lệ giữa số nạn nhân trong một môi trường và số người thường xuyên lui tới môi trường này, thì tỷ lệ này đáng kể trong Giáo hội công giáo. Sau vòng gia đình, những người lạ, vòng bạn bè thì Giáo hội công giáo  là môi trường mà tỷ lệ bạo lực tình dục xảy ra cao nhất, với tỷ lệ phổ biến là 0,82%. Như thế là trước trường học, các trại hè, các sinh hoạt thể thao. Tuy nhiên, cần lưu ý tỷ lệ lạm dụng tình dục trên trẻ vị thành niên trong Giáo hội được tính trong hơn 70 năm, nghĩa là từ năm 1950 đến năm 2020. Tỷ lệ này đã giảm dần qua các năm và kể từ những năm 1980 là 0,30%.

6. Sự tiến triển của hiện tượng

Trong 70 năm, số vụ lạm dụng trong Giáo hội đã giảm xuống. Giai đoạn 1950-1970 trùng với cao điểm của bạo lực tình dục được thống kê, 121.000 nạn nhân được ghi nhận hoặc 56% số vụ lạm dụng. Từ năm 1970 đến 1990, số nạn nhân giảm xuống còn 48.000 người. Kể từ năm 1990, số vụ bạo lực tình dục trong Giáo hội vẫn tiếp tục. Tỷ lệ phổ biến đã giảm từ những năm 1950 nhưng hiện đang ở mức cao. Theo ông Jean-Marc Sauvé, chủ tịch Ủy ban, “chúng ta phải loại bỏ ý nghĩ cho rằng bạo lực tình dục trong Giáo hội công giáo đã bị xóa bỏ hoàn toàn”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Theo Ủy ban Sauvé, tình dục vẫn là một chủ đề cấm kỵ trong Giáo hội