Năm con số quan trọng của báo cáo Ciase về lạm dụng tình dục trong Giáo hội công giáo

235

Năm con số quan trọng của báo cáo Ciase về lạm dụng tình dục trong Giáo hội công giáo

Dựa trên một cuộc thăm dò được Viện Y tế và Nghiên cứu Y khoa Quốc gia Inserm thực hiện, báo cáo của Ủy ban Độc lập về các vụ Lạm dụng tình dục trong Giáo hội Pháp (Ciase, còn được gọi là báo cáo Sauvé vì do ông Jean-Marc Sauvé là chủ tịch Ủy ban) ước tính có 216.000 người đã là nạn nhân của các vụ lạm dụng tình dục của các giáo sĩ trong 70 năm qua. Trong cùng khoảng thời gian này có khoảng 3.000 linh mục là những kẻ săn mồi tình dục.

Ngày thứ ba 5 tháng 10-2021, ông Jean-Marc Sauvé, chủ tịch Ủy ban Độc lập về các vụ Lạm dụng tình dục trong Giáo hội Pháp trao bản báo cáo cho giám mục giám mục Eric de Moulins-Beaufort, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp và nữ tu Véronique Margron, chủ tịch Hội đồng các tu sĩ nam nữ Pháp.

lefigaro.fr, Jean-Marie Guénois, 2021-10-05

Ba năm trước, các giám mục công giáo Pháp đã yêu cầu ông Jean-Marc Sauvé, 72 tuổi, cựu phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, chủ trì một ủy ban nghiên cứu về lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ trên trẻ vị thành niên. Các giám mục yêu cầu ông giúp họ hiểu mức độ của hiện tượng này trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến năm 2020, nguyên nhân chính của các vụ này cũng như đưa ra các khuyến nghị để những vụ bê bối này không còn xảy ra nữa, những vụ lạm dụng mà Giáo hội mới chỉ bắt đầu công khai thừa nhận và đấu tranh chống lại chỉ vào khoảng những năm 2000. Ủy ban này được gọi là Ủy ban Độc lập về các vụ Lạm dụng tình dục trong Giáo hội Pháp (Ciase), được Giáo hội Pháp tài trợ ba triệu âu kim.

Ủy ban gồm 20 chuyên gia cấp cao trong nhiều lãnh vực (tâm thần học, xã hội học, lịch sử, y học, luật) và ông Jean-Marc Sauvé điều phối công việc, ngày thứ ba 5 tháng 10, ông đã chính thức giao bản báo cáo cho giám mục Eric de Moulins-Beaufort, chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp và nữ tu Véronique Margron, chủ tịch Hội đồng các tu sĩ nam nữ Pháp (COREF), tổng hợp 500 trang, với 1.500 trang phụ lục.

Hồ sơ lưu trữ của Ủy ban Độc lập về các vụ Lạm dụng tình dục trong Giáo hội Pháp

Trên thế giới, chỉ có các Giáo hội công giáo các nước Hoa Kỳ, Ai-len, Đức, Úc và Hà Lan đã thực hiện loại điều tra này. Nhưng ở Pháp, việc công bố báo cáo này được coi là một thời điểm lịch sử vừa để giải quyết cuộc khủng hoảng đã gây khó khăn cho Giáo hội công giáo trong nhiều thập kỷ, vừa vì đây là lần đầu tiên đề cập đến vấn đề lạm dụng tình dục trong môi trường gia đình mà còn cả trong xã hội trên quy mô lớn, một chủ đề vẫn còn cấm kỵ trong xã hội Pháp.

Bản báo cáo ở cấp độ quan trọng cao này đáng để nghiên cứu chi tiết, cụ thể là về nguyên nhân của hiện tượng này, về nỗi đau đè nặng trên suốt cuộc đời của các nạn nhân, về các kỹ thuật cấm nói (omerta) được thể chế công giáo thực hiện từ lâu, nhưng từ đây năm con số quan trọng phải giữ trong đầu về thực trạng lạm dụng tình dục trong Giáo hội Pháp.

 216.000 nạn nhân bị các giáo sĩ lạm dụng tình dục trong 70 năm

Ít nhất đây là đánh giá được Viện Inserm làm cho Ủy ban Ciase trên cơ sở một cuộc khảo sát do IFOP thực hiện với mẫu là 28.000 người. Theo nghiên cứu này, các nạn nhân là trẻ vị thành niên và bị các tu sĩ công giáo lạm dụng. Nghiên cứu ở tầm quốc gia của Viện Inserm cũng ước tính có 5 triệu rưỡi người ở Pháp là nạn nhân của lạm dụng tình dục trước khi họ đến tuổi trưởng thành. Như thế trung bình từ năm 1950 đến năm 2020, bạo lực tình dục trong Giáo hội Pháp chiếm 4% tổng số của các vụ lạm dụng trong xã hội Pháp. Bên cạnh nghiên cứu này của Viện Inserm, dựa trên một cuộc thăm dò, ủy ban Ciase đã có thể nghe 243 nạn nhân, xử lý 2.819 thư của những người kể lại những hành vi sai trái mà họ phải chịu và từ đó tiến hành một cuộc khảo sát các nạn nhân trên cơ sở 1.628 trường hợp cụ thể. Trong Giáo hội, 80% nạn nhân là trẻ em trai và 20% là trẻ em gái. Trong khi ngoài xã hội, 75% nạn nhân là trẻ em gái và 25% là trẻ em trai.

Một nửa số vụ lạm dụng tình dục diễn ra trong gia đình

Viện Inserm đã nghiên cứu về hiện tượng xâm hại tình dục trong các môi trường sống. Môi trường gia đình và trong vòng bạn bè chiếm khoảng 50% nạn nhân là trẻ vị thành niên bị tấn công tình dục. Nhưng nếu so sánh số nạn nhân vị thành niên trong giới giáo sĩ với các giới khác trong xã hội như ở các trường công lập ngoại trú, các trại hè, thể thao… thì tỷ lệ các vụ lạm dụng trong Giáo hội cao gấp đôi. Đây là tỷ lệ vượt trội: với 100 người thường xuyên lui tới một môi trường xác định, có 0,82% tuyên bố mình bị lạm dụng tình dục trong môi trường giáo hội, 0,36% trong các trại hè, 0,34% ở các trường công lập (không kể các trường nội trú), 0,28% trong lãnh vực thể thao và 0,17% trong các sinh hoạt văn hóa. Dữ liệu này được tính trong 70 năm, từ năm 1950 đến năm 2020. Có vẻ như tỷ lệ này phổ biến nơi các linh mục so với các môi trường giáo dục khác, những môi trường này đã giảm trong giai đoạn nêu trên, gần với các thể loại khác, khoảng 0,30% kể từ những năm 1980.

Trong 70 năm, có khoảng 3.000 linh mục là những kẻ săn mồi tình dục

Sự trùng hợp giữa các nguồn khác nhau đã giúp Ủy ban Ciase ước tính được số lượng các linh mục săn mồi vào khoảng 3000 linh mục. Con số này bao gồm trong phạm vi từ 2.900 đến 3.900 linh mục trong hơn 70 năm nghiên cứu. Có nghĩa là một tỷ lệ giao động trong khoảng 2,5% đến 2,8% của các linh mục đang tại chức, 115.500 tu sĩ. Nhưng ở đây một lần nữa, nghiên cứu này bao gồm ba phần tư thế kỷ và con số này là trung bình trong giai đoạn này. Để so sánh – điều này không có trong nghiên cứu và chỉ để cung cấp thông tin vì dữ liệu không cùng bản chất – số trường hợp linh mục lạm dụng trẻ vị thành niên từ năm 2018 đến năm 2020 do hội đồng giám mục công bố là 35 trường hợp mỗi năm trong số hơn 13.000 linh mục tại chức. Điều này đưa tỷ lệ phần trăm hiện nay là 0,26%. Con số này thấp hơn năm lần so với mức trung bình của những năm 1950-2020.

Các linh mục săn mồi ở Pháp ít hơn so với những nơi khác

So sánh số lượng linh mục tấn công tình dục trẻ vị thành niên với các nghiên cứu tương tự được thực hiện ở nước ngoài cho thấy Pháp có tỷ lệ linh mục lạm dụng tình dục thấp nhất. Con số này là từ 2,5% đến 2,8% ở Pháp. Tỷ lệ này ở Đức là 4,4%, ở Hoa Kỳ là 4,8%, ở Úc là 7% và ở Ai-len là 7,5%. Nhưng mỗi nghiên cứu loại này được làm theo các phương pháp khác nhau, vì vậy cần cẩn thận với những giải thích này.

Các trường hợp giảm nhưng ổn định trong 30 năm

Ủy ban đã chia bảy mươi năm nghiên cứu thành ba giai đoạn. Dường như phần lớn các vụ lạm dụng trong Giáo hội là, 56%, xảy ra từ năm 1950 đến năm 1970; 22% từ năm 1970 đến 1990; và 22% từ năm 1990 đến năm 2020. Một sự ổn định đáng được nghiên cứu và giải thích thêm. Có vẻ như tỷ lệ lạm dụng trong Giáo hội so với lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên trong xã hội đã giảm đáng kể. Tỷ lệ này là 8% từ năm 1950 đến năm 1970, 2,5% từ năm 1970 đến năm 1990, và 2% từ năm 1990 đến năm 2020.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: 1950-1980, những năm đen tối của tình trạng lạm dụng tình dục trong Giáo hội Pháp

Những điểm cần ghi nhớ từ báo cáo của Ủy ban Độc lập về các vụ Lạm dụng tình dục trong Giáo hội Pháp

Đối diện với các vụ lạm dụng tình dục, làm thế nào để Giáo hội đào tạo các linh mục tương lai

Đức Phanxicô bày tỏ “nỗi đau vô biên” của ngài trước các vụ lạm dụng ở Pháp

Có 330.000 nạn nhân của các vụ lạm dụng tình dục trong Giáo hội Pháp

“Ở nhiều quốc gia, chúng tôi không muốn bôi bẩn Giáo hội”