Trao đổi điện thoại giữa Đức Phanxicô và ông Joe Biden

311

Trao đổi điện thoại giữa Đức Phanxicô và ông Joe Biden

vaticannews.va, 2020-11-13

Đức Phanxicô tại Quốc hội Mỹ trong chuyến đi Mỹ năm 2015

Ngày thứ năm 12 tháng 11 – 2020, ông Matteo Bruni, giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh xác nhận, Đức Phanxicô đã có cuộc điện thoại với ông Joe Biden.

Cuộc nói chuyện này tiếp theo lời chúc mừng của Đức Tổng Giám mục Jose Gomez giáo phận Los Angeles, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ.

Trong đường hướng của các giám mục Mỹ

Trong lời chúc mừng, Đức Tổng Giám mục Gomez đại diện các Giám mục Hoa Kỳ chúc mừng ông Joe Biden trở thành tổng thống công giáo thứ hai của nước Mỹ sau tổng thống John Kennedy.

Trong thư chúc mừng, Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ viết: “Chúng tôi cảm tạ Chúa về các việc làm tốt lành cho tự do. Dân tộc Mỹ đã nói lên điều này trong các cuộc bầu cử. Đã đến lúc các nhà lãnh đạo chúng ta liên kết trong tinh thần hiệp nhất quốc gia, dấn thân đối thoại và thỏa hiệp vì lợi ích chung. Là người công giáo và là người Mỹ, ưu tiên và sứ mệnh của chúng tôi là rõ ràng. Chúng tôi ở đây để theo Chúa Kitô, để làm chứng cho tình yêu của Ngài trong cuộc sống và để xây dựng nước Chúa trên trần thế này. Tôi tin trong thời điểm lịch sử này của nước Mỹ, người công giáo có bổn phận đặc biệt là những người kiến tạo hòa bình, thúc đẩy tình huynh đệ, tin tưởng lẫn nhau, và cầu nguyện cho một tinh thần yêu nước chân chính trong xứ sở này”.

Một đất nước mà tính chất thiêng liêng của sự sống được bảo vệ

Lời chúc mừng của Đức Tổng Giám mục kết thúc với lời cầu xin Đức Mẹ: “Chúng tôi xin Đức Mẹ, Đấng bảo trợ đất nước lớn lao này cầu bàu cho chúng ta. Xin Mẹ giúp chúng ta cùng nhau làm việc để có cái nhìn tốt đẹp của các nhà truyền giáo và của các vị sáng lập nước Mỹ: một quốc gia được Thiên Chúa hướng dẫn, nơi tính chất thiêng liêng của sự sống được bảo vệ, nơi tự do lương tâm và tự do tôn giáo được bảo đảm”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch