Trung quốc đẩy nhanh chính sách “trung hoa hóa” các tôn giáo

853

Trung quốc đẩy nhanh chính sách “trung hoa hóa” các tôn giáo

Đứng trước việc bách hại, người công giáo Trung quốc càng ngày càng cầu nguyện tại nhà. © Irayani Queencyputri/Flickr/CC BY-NC 2.0)

cath.ch, Carole Pirker, 2020-02-04

Được đưa vào quy định tháng 2 năm 2018, nhưng chỉ mới thực hiện đầy đủ vào tháng 2 năm 2020, chính sách “trung hoa hóa” các tôn giáo của chính quyền cộng sản nhằm đặt các tôn giáo dưới quyền kiểm soát của Nhà nước. Các nhà lãnh đạo kitô giáo sợ sự đàn áp gia tăng, nhất là với những người công giáo hầm trú.

Theo thông báo năm ngoái của đảng cộng sản Trung Quốc, các quy tắc đưọc sửa đổi năm ngoái bao gồm tất cả các tôn giáo có hiệu lực trên toàn quốc vào ngày 1 tháng 2. Từ nay mỗi tôn giáo sẽ có một hội đồng do nhà nước chỉ định lãnh đạo, hội đồng này sẽ hoạt động như cơ quan ra quyết định cuối cùng. Năm 2016, chủ tịch Tập Cận Bình đã tuyên bố: “Việc ‘trung hoa hóa’ các tôn giáo nhằm thích ứng các tôn giáo với xã hội Trung Quốc” và đảng cộng sản phải hướng dẫn để các tôn giáo thích ứng với xã hội chủ nghĩa.

Linh mục Li hoạt động mạnh ở vùng đông bắc tỉnh Hà Bắc tuyên bố với hãng tin UCA News, các linh mục công giáo và các thành viên của Giáo hội phản đối các biện pháp đã làm cho họ không còn chỗ đứng, đặt Giáo hội dưới quyền kiểm soát của đảng cộng sản, nhưng họ đã thất bại trong việc ngăn chặn này.

Các biện pháp sửa đổi được kết hợp trong 6 chương và 42 điều khoản đòi hỏi tất cả các tổ chức tôn giáo phải “tôn trọng hiến pháp, luật pháp, quy định, luật lệ và chính sách, tuân thủ nguyên tắc độc lập và tự chủ, và phải theo đúng đường lối chỉ đạo về tôn giáo ở Trung quốc, đặt các giá trị xã hội chủ nghĩa lên hàng đầu”.

Các quy tắc này bao gồm tổ chức, chức năng, văn phòng, giám sát, các dự án, quản trị tài chánh của các cộng đồng tôn giáo ở cấp quốc gia và địa phương. 

Tăng cường đàn áp

Cha Li tuyên bố: “Kể từ khi ban hành các quy tắc này, cộng đồng kitô giáo Trung quốc chứng kiến một cuộc đàn áp không ngừng, phá hủy nhà thờ, cấm bán Thánh Kinh trên mạng, bắt bớ hàng trăm tín hữu kitô với lý do âm mưu lật đổ chính quyền.” Ông Wang Baoen, một tín hữu kitô ở Thiểm Tây cho biết Giáo hội, trong quá khứ, khu vực của ông đã bị đàn áp nặng nề, bây giờ với các quy tắc mới Giáo hội còn sẽ bị đàn áp hơn.

“Đảng cộng sản Trung quốc không xem nhà thờ là nơi tôn kính Chúa, và họ cũng không chấp nhận vị trí của các linh mục”

Ông Cao Ruoser, một người công giáo thuộc giáo hội hầm trú ở miền nam Giang Tô cho biết, các quy tắc mới sẽ không có tác động trên họ: “Chúng tôi đã bị đảng cộng sản Trung quốc đàn áp. Họ không xem nhà thờ là nơi tôn kính Chúa, và họ cũng không chấp nhận vị trí của các linh mục. Chúng tôi không thể chấp nhận điều này. Chúng tôi họp nhau, chúng tôi tham dự thánh lễ, vì vậy các quy tắc mới này không có tác động gì trên chúng tôi”.

Ông tuyên bố, vì chúng tôi không có nhà thờ nên không có việc đóng cửa nhà thờ! Ông nói: “Nhưng các cộng đồng hầm trú có nhà thờ thì sẽ bị tác động. Vả lại các nhóm hầm trú đã sống đời sống đạo không có nhà thờ từ nhiều năm nay và hơn nữa họ đã trở về nguồn gốc của mình.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Khi các quy tắc mới có hiệu lực, Trung Quốc sẽ cấm tổ chức tang lễ theo nghi thức kitô giáo

Đảng Cộng sản nắm kiểm soát các Giáo hội  Trung quốc kể từ ngày 1 tháng 2-2020

Các biện pháp mới của Trung Quốc cho các tôn giáo năm 2019: Từ xấu đến tệ hơn

Vì sao Tập Cận Bình muốn Thánh Kinh phù với đường lối của Đảng Cộng sản?