Đảng Cộng sản nắm kiểm soát các Giáo hội  Trung quốc kể từ ngày 1 tháng 2-2020

2594

Đảng Cộng sản nắm kiểm soát các Giáo hội  Trung quốc kể từ ngày 1 tháng 2-2020

portesouvertes.fr, 2020-01-31

Kể từ ngày 1 tháng 2-2020, đảng cộng sản sẽ quyết định về việc tổ chức các nhà thờ và sẽ có tiếng nói cuối cùng trong việc chọn lựa các mục tử. Tất cả các quyết định được đưa ra trong các giáo hội từ nay phải được đảng cộng sản thông qua và sẽ có quyết định chấp thuận… hoặc không.

Việc nắm kiểm soát này là do các quy định mới có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 2-2020. Đó là sự tiếp nối trong chính sách trung quốc hóa của nhà cầm quyền Trung Hoa, đưa ra các nguyên tắc và giá trị của đảng cộng sản như đức tin mà theo đó mọi người phải tuân thủ.

Đảng cộng sản sẽ quyết định về việc tổ chức các nhà thờ và sẽ có tiếng nói của mình trong việc chọn lựa các mục tử và các nhà lãnh đạo khác, cũng như trong việc điều hành hàng ngày của nhà thờ và các nhóm tôn giáo. Các người phụ trách phải tuân theo chỉ thị của đảng và phải loan truyền các giá trị của đảng trong việc giảng dạy của họ.

Đảng cộng sản Trung quốc sẽ trở thành cơ quan hành chính của các tổ chức tôn giáo và sẽ thực thi chức năng hướng dẫn và giám sát.

Các chỉ thị mới này được đưa vào áp dụng 2 năm sau ngày áp dụng các biện pháp trước đó về vấn đề này. 

Kiểu đàn áp này nguy hiểm hơn cả đàn áp thể xác

Theo một trong các chuyên gia của chúng tôi, trên thực tế, vẫn còn phải xem các chỉ thị này sẽ được áp dụng nghiêm ngặt như thế nào và liệu xem các giáo hội có tìm được chiến lược lách luật để giữ một cách quản trị nào đó không. Điều làm cho mọi người lo lắng, đó là ý muốn của nhà nước muốn xem lại và sửa đổi thông điệp kitô giáo. Đối với giáo dân, kiểu đàn áp này nguy hiểm hơn cả đàn áp thể xác.

Những biện pháp mới nhất này là một phần của việc củng cố thái độ của chính phủ đối với các tôn giáo, được thấy rõ qua việc kết án mục sư Wang Yi 9 năm tù vào cuối tháng 12 năm 2019.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Vì sao Tập Cận Bình muốn Thánh Kinh phù với đường lối của Đảng Cộng sản?

Tập Cận Bình muốn viết lại Kinh Thánh để phù hợp với đường lối của Đảng cộng sản.