Tìm lại được các bức tượng của người bản địa Amazon

275
Tìm lại được các bức tượng của người bản địa Amazon
vaticannews.va, 2019-10-25
Tìm lại được các bức tượng của người bản địa Amazon còn nguyên ở dòng sông Tibre. Chính Đức Phanxicô loan tin vui này cho các Nghị phụ. Chiều thứ sáu, trong giờ làm việc của thượng hội đồng, tin vui được loan báo, đã tìm được các bức tượng nhỏ của người bản địa Amazon bị vứt xuống dòng sông Tibe trong những ngày vừa qua. Đức Phanxicô không giấu niềm vui, ngài xin lỗi vì những người xúc phạm đã có hành động này.
Trong buổi họp thứ 15 của Thượng hội đồng Amazon, chính Đức Phanxicô đã loan báo tin vui vào cuối buổi cầu nguyện:
“Xin chào, tôi xin nói một lời về các bức tượng nhỏ của người bản địa bị lấy đi từ nhà thờ Traspontina, các bức tượng này không mang ý nghĩa ngẫu tượng, các bức tưọng bị vứt xuống dòng sông Tibre. Trước hết, vì việc này xảy ra ở Rôma và với tư cách giám mục giáo phận Rôma, tôi xin sự tha thứ cho những người đã làm hành động này.
Tôi xin loan báo, các bức tượng này đã được tìm thấy ở dòng sông Tibre và không bị hư hại, mấy ngày qua, các bức tượng này đã gây xôn xao trên báo chí.
Ban chỉ huy Hiến binh mong tin này được loan ra trước khi được thông tin ra trước công chúng. Hiện nay các tin tức được bảo mật và các bức tượng được lưu giữ tại văn phòng Ban chỉ huy Hiến binh Ý.
Ban chỉ huy sẽ vui lòng đưa các thông tin cho quý vị về cách tin tức được công bố và các sáng kiến khác về chủ đề này chẳng hạn, “sẽ chưng các tượng trong thánh lễ bế mạc thượng hội đồng”. Tôi ủy quyền cho Phủ Quốc Vụ Khanh trả lời câu hỏi này.
Đây là một tin vui, xin cám ơn”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Xin đọc thêm: Sự hội nhập văn hóa này gây phiền toái