“Cha ở với con”

452

“Cha ở với con”

Aleteia, 2015-04-16

“Cha ở với con”Hôm trước ngày được chịu chức, Đức Phanxicô gọi điện thoại thăm chủng sinh Salvatore Mellone bị bệnh ở giai đoạn cuối. Thầy được chịu chức phó tế ngày 15 tháng 4 và chức linh mục ngày 16 tháng 4-2015. Qua điện thoại, Đức Phanxicô đã ban phép lành cho tân linh mục, ngài nói: “Cha ở với con.”

Chủng sinh Salvatore Mellone, 39 tuổi, người gốc Milan, nước Ý, đang ở bệnh viện vào giai đoạn cuối căn bệnh. Dù biết mình sắp chết, thầy vẫn vui vì hai giấc mơ của thầy vừa được thực hiện. Thầy mơ được nói chuyện với Đức Phanxicô và chiều hôm qua ngài gọi cho thầy! Ngài nói với thầy: “Salvatore, cha ở với con!”. Bệnh nhận còn vui hơn vì tuần vừa qua thầy vừa được chịu chức phó tế, sau đó chức linh mục, giấc mơ đã được trọn vẹn: giấc mơ được làm linh mục. Tân linh mục cũng đã dâng thánh lễ đầu tay. Đức Phanxicô xin thầy: “Khi con làm linh mục, phép lành đầu tiên con ban, con dành cho cha”. Và ngài nói thêm: “Con cầu nguyện cho cha và con nhớ là cha cũng cầu nguyện cho con, cho tất cả những ai bị bệnh, những người ở giai đoạn cuối”. Rất xúc động, Salvatore đã hết lòng cám ơn ngài.

Tổng giám mục Giovanni Battista Pichierri, địa phận Trani đã làm lễ phong chức linh mục cho thầy Salvatore ngày 16-4. Trước đó một ngày, thầy nhận chức phó tế.

Cho đến cuộc điện thoại của Đức Phanxicô và ngày chịu chức

Giám mục và hội đồng tu sĩ đã quyết định thầy Salvatore đã sẵn sàng, còn hơn cả sẵn sàng vì mặc dù bị bệnh, thầy Salvatore chưa bao giờ ngưng ngang con đường làm linh mục của mình: lúc nào thầy cũng làm việc ở giáo xứ – dạy giáo lý, dạy trong phong trào công giáo tiến hành -, và sau khi đi làm việc ở Bolzano, miền bắc nước Ý thầy quyết định theo đuổi con đường làm linh mục. Thầy vào chủng viện năm 34 tuổi, làm ở Viện các xơ Marcelline ở Bolzano. Ba năm sau thầy có triệu chứng đầu tiên của căn bệnh, nhưng không bao giờ thầy từ bỏ ý định của mình, Đức Tổng Giám mục Pichierri nói: “Được chịu chức là tiến trình ơn gọi của thầy, dù chỉ làm linh mục một ngày thì đó cũng là chương trình hoạch định của Chúa trên thầy”.

Ngoại lệ cho thầy Salvatore

Tổng Giám mục Pichierri cho biết, trường hợp của thầy Salvatore là ngoại lệ, trung bình một chủng sinh phải học 6 năm ở chủng viện mới được chịu chức, nhưng thầy Salvatore chỉ mới vào Chủng viện Molfetta năm 2011. Thầy phó tế Riccardo Losappio  phát ngôn viên của địa phận Trani giải thích cho báo Corriere della Sera: “Ơn gọi của thầy tuy trễ nhưng rất mạnh”.

Do tình trạng bệnh nặng, Giám mục đã dùng quyền của mình để phong chức cho thầy Salvatore, dù thầy chưa học xong. Giám mục cũng viết một thư cho cộng đoàn và cho Hội đồng tu sĩ để giải thích việc phong chức bất ngờ này. Một quyết định mà giám mục đã hội ý với Hội đồng tu sĩ, Giám đốc Chủng viện Molfetta và một vài linh mục của địa phận, tất cả đều đồng ý.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch