Charles de Foucauld, từ cuộc sống bê tha đến cuộc sống ẩn tu cô tịch

232

Charles de Foucauld, từ cuộc sống bê tha đến cuộc sống ẩn tu cô tịch

lefigaro.fr, Jean-Marie Guénois, 2021-05-02

Trước hết chân phước Charles de Foucauld là một quân nhân, sau đó ngài trở lại đạo công giáo và thành ẩn tu.

Chân phước Charles de Foucauld sinh năm 1858 tại Strasbourg, tốt nghiệp trường quân sự Saint-Cyr, sau đó là trường Saumur, đầu tiên ngài là một sĩ quan kỵ binh, khi còn trẻ ngài có cuộc sống bê tha.

Tuy nhiên ngài luôn đi tìm Chúa. Năm 28 tuổi, ngài trở lại với đức tin của thời thơ ấu ở nhà thờ Thánh Âugutinô ở Paris. Bốn năm sau, năm 1890, ngài dâng tặng tất cả tài sản của mình và vào Dòng Xitô của Tu viện Đức Bà Tuyết ở Ardèche. Sau thời gian sống ở Syria và Algeria, ngài vẫn là ẩn tu, ngài sống ở Nazareth trong khu vườn của các nữ tu Dòng Clara.

Thụ phong linh mục năm 1901, vẫn là ẩn sĩ, ngài đến Sahara, đến Algeria, đầu tiên là Beni Abbes, sau đó đến Tamanrasset ở vùng núi Hoggar. Cuốn hút bởi Bí tích Thánh Thể – “sự hiện diện thực sự” của Chúa Kitô trong Bánh Thánh, ngài liên lỉ cầu nguyện trước Thánh Thể, ngài luôn tìm cách làm chứng cho đức tin kitô giáo của mình như ngài đã làm trong môi trường hồi giáo. Nhưng ngài bị ám sát ngày 1 tháng 12 năm 1916.

Tầm vóc ảnh hưởng quốc tế

Tầm vóc ảnh hưởng quốc tế của chân phước Charles de Foucauld là rất lớn và vẫn còn rất thời sự. Một trong các nhà thần học lỗi lạc người Pháp, linh mục Yves Congar đã nói về ngài, “cùng với Thánh Têrêsa Lisiơ, chân phước Charles de Foucauld là một trong hai ngọn hải đăng chiếu sáng của thế kỷ 20”. Nhưng việc phong chân phước cho ngài xét trong bối cảnh chính trị về cái chết của ngài, khi ngài bị một trong các thành viên của tổ chức huynh đệ hồi giáo Senoussist vào giữa Thế chiến Thứ nhất đã làm cho thời gian làm việc trở thành lâu dài, trong khi tính chất gương mẫu của ngài đã là chắc chắn.

Năm 2005, Đức Bênêđictô XVI phong chân phước cho Charles de Foucauld ngay khi ngài vừa được bầu chọn. Một “phép lạ” được Giáo hội công nhận năm 2020 đã dẫn đến việc phong thánh cho ngài, điều mà giáo hoàng đương nhiệm rất quý trọng. Đức Phanxicô rất nhạy cảm với chân phước Charles de Foucauld, vì ba lý do chủ yếu: tấm gương về tinh thần khó nghèo của ngài; việc đi tìm đối thoại với người hồi giáo; chủ đề về “tình anh em với mọi người” mà chân phước triển khai, đã là chủ đề của Thông điệp Tất cả anh em, Fratelli Tutti mới nhất của giáo hoàng.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Với phép lạ nào chân phước Charles de Foucauld sẽ trở thành một vị thánh?

Đức Phanxicô nói với tôi: “Tôi muốn phong thánh cho chân phước Charles de Foucauld”

Lý do vì sao chưa công bố ngày phong thánh cho chân phước Charles de Foucauld