Đức Phanxicô cắt giảm lương nhân viên Giáo triều

98

Đức Phanxicô cắt giảm lương nhân viên Giáo triều

6Hình minh họa Quảng trường Thánh Phêrô trống vắng thời đại dịch khi nước Ý bị cách ly lại

Do tình hình tài chính Vatican bị thâm hụt vì ảnh hưởng đại dịch, Đức Phanxicô quyết định giảm lương của Giáo triều. Trong một thông báo dưới dạng Tự sắc, Motu proprio được công bố vào ngày 24 tháng 3 năm 2021 và được Văn phòng Báo chí Tòa thánh loan cùng ngày. Các nhân viên thế tục với mức lương thấp không bị ảnh hưởng bởi Tự sắc này.

cath.ch, I. Media, 2021-03-24

Đức Phanxicô đã yêu cầu Ban Thư ký về Kinh tế, do Linh mục Juan Antonio Guerrero đứng đầu, áp dụng một loạt các biện pháp được ban hành. Mục tiêu nhằm giảm lương nhân viên, các hồng y và những người đứng đầu Giáo triều, cũng như các tu sĩ, các linh mục không có trách nhiệm: một quyết định nhằm “cứu việc làm” khi tài chính của Tòa thánh đã bị  thâm hụt từ nhiều năm, và đặc biệt bị thâm hụt nặng trong tình trạng đại dịch.

Tự sắc quy định, lương các hồng y của Giáo triều Rôma sẽ giảm 10% và lương các nhân viên cao cấp các bộ (các người đứng đầu và thư ký) sẽ giảm 8%. Lương của các giáo sĩ, các tu sĩ điều khiển (thư ký dưới quyền và trưởng văn phòng) và những người không lãnh đạo sẽ giảm 3%. Quyết định này có hiệu lực vào ngày 1 tháng Tư.

Trong một bài báo năm 2016, nhà vatican học Ines San Martin cho biết, lương của một hồng y ở Rôma là 5000 âu kim mỗi tháng, với quyết định này, lương của hồng y sẽ còn 4.500 âu kim. Theo một bài báo năm 2014 của tờ báo Le Point của Pháp thì “các tổng giám mục đứng đầu các bộ, tương đương với các bộ trưởng trong chính phủ, có số lương từ 3.000 đến 4.000 âu kim mỗi tháng. Các giám mục có 3.000 âu kim và linh mục 1.200 âu kim”.

Theo bà Ines San Martin cho biết, trung bình một nhân viên ở Vatican lãnh được khoảng 20.000 âu kim mỗi năm, chưa trừ thuế và ba phần tư nhân viên của quốc gia nhỏ nhất thế giới này là giáo dân.

Tuy nhiên, việc giảm lương sẽ không áp dụng cho những nhân viên có lý do họ không đủ khả năng chi trả các chi phí cần thiết, liên quan đến sức khỏe của họ hoặc của người thân của họ.

Ngoài ra, trong hai năm, từ ngày 1 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, việc tăng theo thâm niên bị ngưng, từ bậc cao nhất xuống bậc 4 của thang lương của những người không có trách nhiệm (có 10 bậc).

Những quy định này cũng áp dụng cho các nhân viên của Giáo Hạt Rôma, gồm bốn vương cung thánh đường của giáo hoàng (Thánh Phêrô, Thánh Gioan Latran, Đức Bà Cả và Thánh Phaolô Ngoại thành), cũng như của ban Quản lý Tài sản Thánh Phêrô.

Tiền lương nhân viên là 48% chi tiêu của Tòa thánh trong năm 2021

Theo khuyến nghị của Ủy ban Kinh tế, để có một tương lai cho “nền kinh tế bền vững” đòi hỏi ngày nay phải giảm các chi phí liên quan đến nhân sự. Với cuộc khủng hoảng kinh tế của một quốc gia nhỏ, lại bị tác hại nặng do đại dịch, Đức Phanxicô thực hiện các biện pháp này để đảm bảo “sự cân bằng giữa thu chi”.

Ngài cũng cho biết, “tiền lương là một khoản chi tiêu quan trọng” trong ngân sách. Theo dự toán ngân sách năm 2021, tiền lương chiếm 48% chi phí của Tòa thánh.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Bài đọc thêm: Năm 2021 ngân sách Tòa Thánh thâm hụt gần 50 triệu âu kim