Theo hồng y Marx, Covid-19 là một thách thức tài chánh lớn cho Vatican

305
Theo hồng y Marx, Covid-19 là một thách thức tài chánh lớn cho Vatican
cath.ch, 2020-04-10
Trong một phỏng vấn dành cho hãng tin KNA và được đăng trên trang mạng Đức MK-Online ngày 9 tháng 4, Đức Hồng y Reinhard Marx cho biết, coronavirus là một thách thức lớn cho tài chánh lớn của Vatican và của Giáo hội Đức. Hồng y Marx là điều phối viên của Hội đồng kinh tế và là Tổng Giám mục giáo phận Munich và Fresing. Tuy nhiên ngài không nghĩ Giáo hội sẽ bị phá sản.
Báo Đức phỏng vấn ngài vài ngày trước lễ Phục Sinh, Đức Hồng y Marx cho biết các hệ quả của coronavirus trên nước Đức và Vatican: “Coronavirus mài cho đôi mắt chúng ta thành sắc bén để biết cái gì là quan trọng. Đối với Giáo hội Đức cũng như với Tòa thánh, coronavirus là một thách thức tài chánh lớn. Sự mất mát thu nhập sẽ rất đáng kể, và có thể có các hệ quả trên các tổ chức giáo hội.”
Tuy nhiên theo ngài, Vatican không sợ phá sản. Nhưng ngài nhắc lại, “Giáo hội không thể mắc nợ hoặc tăng thuế như Nhà Nước làm” và phải rút tỉa từ các bài học của cuộc khủng hoảng này để tái định nghĩa lại các ưu tiên của mình. 
Giáo hội không thể thu mình lại
Ngài giải thích: “Cuộc khủng hoảng này cho thấy chủ nghĩa tư bản hoành hành không phải là con đường để theo. Bây giờ chúng ta phải đứng trước các hệ quả xã hội, chính trị và môi sinh và phải suy nghĩ đến một thứ trật mới bền vững đích thực, để có nhiều người nhất có thể hưởng lợi.”
Đối với Giáo hội, theo ngài, sự thay đổi này có nghĩa là không thể “thu hẹp vào trong một quá khứ của viện bảo tàng” và Đức Phanxicô thường chỉ trích Giáo hội quá tự tập trung. Ngài nói: “Chúng ta phải tự hỏi vì sao đôi khi chúng ta lại bám vào các ý tưởng và truyền thống cũ mà nó không có gì để nói với thời buổi hiện nay.”
Đức Hồng y Marx là thành viên của nhóm“C6” cùng với Đức Phanxicô để soạn thảo hiến pháp tông đồ mới, ngài cho biết các cuộc họp về vấn đề này đã bị hủy và “chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục họp vào tháng 6.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch