Chính phủ Pháp dự tính dỡ bỏ phong tỏa như thế nào

152

 Chính phủ Pháp dự tính dỡ bỏ phong tỏa như thế nào

parismatch.com, Emilie Cabot, 2020-04-01

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe, ngày thứ ba 31 tháng 3 tại Quốc hội. Yoan VALAT / POOL / AFP

Được phỏng vấn tại Quốc hội ngày thứ tư 1 tháng 4 khi nào sẽ dỡ bỏ phong tỏa và các thủ tục của nó,  Thủ tướng Edouard Philippe cho biết “có khả năng” việc dỡ bỏ phong tỏa ở Pháp sẽ không được thực hiện “cùng một lúc cho tất cả và ở khắp nơi”.

Việc phong tỏa ở Pháp được kéo dài ít nhất là đến ngày 15 tháng 4. Và vấn đề đã được nhiều người đặt ra, dỡ bỏ phong tỏa và thủ tục của nó sẽ như thế nào.

Một dự thảo chiến lược “trong những ngày, những tuần sắp tới”

Thủ tướng hy vọng có thể sẽ trình dự thảo “trong những ngày, những tuần sắp tới.” Ông cho biết: “Chúng tôi đã nhờ nhiều nhóm làm việc về vấn đề này, nghiên cứu lúc nào là thuận tiện, tính khả thi của việc dỡ bỏ phong tỏa sẽ được làm theo từng vùng, tuân theo chính sách thử nghiệm, có thể làm theo nhóm tuổi.”

Sau buổi họp của Hội đồng bộ trưởng sáng thứ tư, bà Sibeth Ndiaye, phát ngôn viên của chính phủ cũng đã được hỏi về vấn đề này, bà cho biết: “Bây giờ chúng tôi chưa biết lúc nào thì khủng hoảng sẽ chấm dứt và dĩ nhiên là có ngày nó sẽ chấm dứt. Chúng ta thấy điều này ở những nước có nạn dịch xảy ra trước chúng ta, chúng ta thấy nhiều câu hỏi được đặt ra (…) về cách chúng ta phải tổ chức không những dỡ bỏ phong tỏa (…) mà còn cả sau đó”.

Tiêu chuẩn đầu tiên để quan sát: nạn dịch thoái lui

Chính phủ đang nghiên cứu các kịch bản khác nhau để dỡ bỏ phong tỏa, bà nói tiếp: “Điều chắc chắn là chúng tôi vẫn còn gom lại các dữ liệu khoa học, đặc biệt là khả năng miễn dịch của người dân với Covid-19, cần làm sáng rõ đâu là chiến lược để dỡ bỏ phong tỏa và chúng tôi làm việc tích cực về vấn đề này.”

Tiêu chuẩn đầu tiên quyết định khi nào dỡ bỏ phong tỏa là khi nào căn bệnh thoái lui: “Chúng tôi quan sát số lần vào phòng cấp cứu hồi sức mỗi ngày”, các dữ liệu là “phản ánh công việc việc lây nhiễm đã xảy ra hai, ba tuần trước và như vậy chúng ta sẽ thấy tác động của việc phong tỏa.”

Bà nói tiếp: “Kế đó, các chiến lược dỡ bỏ phong tỏa dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, chúng ta phải xem xét mức độ miễn nhiễm trong đại đa số dân chúng, các phương tiện bảo vệ và tổ chức việc quay về với việc làm, như chúng ta có thể làm, chẳng hạn như quay trở về làm việc hàng loạt. Bà cho biết “cần phải xem cách làm của các nước ngoài và tiến trình bệnh dịch.”

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch