Một em bé chết vì Covid-19 ở Mỹ

274

Một em bé chết vì Covid-19 ở Mỹ

 

parismatch.com, Ban biên tập, 2020-03-29

Nếu coronavirus tương đối tránh trẻ em, nhưng thật không may trẻ em cũng không được miễn dịch với căn bệnh này.

Ngày thứ bảy, chính quyền tiểu bang Illinois loan báo, một em bé dưới một tuổi đã chết ở Mỹ vì  Covid-19, một căn bệnh do coronavirus mới gây ra. Căn bệnh này tương đối hiếm ở trẻ em, và các trẻ em còn nhỏ tuổi lại càng hiếm hơn. 

Một tin khó chấp nhận

Tại cuộc hobao, thống đốc JB Pritzker nói: “Hôm nay, tôi có một tin buồn khủng khiếp để loan báo. Trong số những người chết trong 24 giờ qua, có một nhân viên nhà nước (…) và một em bé rất nhỏ. Tôi biết tin tức này khó chấp nhận như thế nào, nhất là với một trẻ em rất nhỏ.”

Cơ quan Y tế Illinois cho biết, đó là một em bé dưới một tuổi nhưng không cho biết em bé có thêm bệnh gì khác không. Trong tuần này, nước Mỹ đã trở thành quốc gia có số lượng các trường hợp nhiễm bệnh lớn nhất với coronavirus mới, tác động đến gần 120.000 người và gần 2.000 người chết.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Vì sao Chúa không làm gì hoặc không ngăn chặn tai ương này?