50 000 hoa hồng cho các bệnh viện, các nhà hưu dưỡng và các cơ sở y tế xã hội

302

50 000 hoa hồng cho các bệnh viện, các nhà hưu dưỡng và các cơ sở y tế xã hội

cath.ch, Maurice Page, 2020-03-20

Các tổ chức tương trợ tin lành và công giáo Thụy Sĩ sẽ tặng 50’000 hoa hồng cho các bệnh viện, các nhà hưu dưỡng và các cơ sở y tế xã hội.

Hành động tương trợ này là truyền thống bán hoa hồng nhằm cám ơn tấm lòng tận tụy của các nhân viên săn sóc trong giai đoạn khủng hoảng này.

Ngày thứ bảy 21 tháng 3, hàng trăm thiện nguyện viên đáng lẽ phải bán hoa hồng có nhãn hiệu Max Havelaar cho hai cơ quan Hành động cho Mùa ChayBánh cho tha nhân (Action de Carême và Pain pour le prochain). Tiền thu được thường dùng để tài trợ cho các dự án ở các nước phía Nam bán cầu. Nhưng năm nay vì hoàn cảnh liên quan đến nạn dịch coronavirus nên hoa không bán được.

Để tránh phí phạm, hoa hồng sẽ được giao đến cho các bệnh viện, tặng các nhân viên đã tận tụy săn sóc bệnh nhân trong thời gian này.

Ở các tỉnh Zurich, Lucerne, Berne và Bâle, ngoài các bệnh viện, hoa hồng sẽ được giao đến các nhà hưu dưỡng, các cơ sở y tế xã hội.

Hai tổ chức trên cũng bày tỏ tình tương trợ của mình với các người lớn tuổi, những người phải nằm bệnh viện và những người không có ai đến thăm.

Ông Pierre-Gilles Sthioul, người điều phối chương trình cho biết ông rất mừng, vì chỉ mới lên chương trình trong ba ngày, nhưng công việc đã thực hiện nhanh nhờ cách làm đơn giản trong lúc mọi người đều bận rộn. Một công việc của quả tim.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Coronavirus: Cử chỉ đẹp của người bán hoa ở Ý