Coronavirus: Ân xá đặc biệt cho nhân viên săn sóc và người bệnh 

711

Coronavirus: Ân xá đặc biệt cho nhân viên săn sóc và người bệnh 

fr.aleteia.org, Ban biên tập Aleteia, 2020-03-20

Ngày 19 tháng 3, một sắc lệnh của Tòa Thánh do Đức Hồng y Mauro Piacenza, Trưởng Tòa xá giải Tông tòa ban, trong một vài điều kiện, các ân xá đặc biệt sẽ được ban cho các bệnh nhân coronavirus, cho nhân viên y tế, cho gia đình người bệnh và cho tất cả những ai săn sóc họ kể cả qua lời cầu nguyện.

Trong sắc lệnh, Đức Hồng y Piacenza viết, nhân loại bị coronavirus đe dọa, bị tác động do “các lo âu phát sinh và nhất là đau đớn về thể xác và tinh thần nhân rộng.” Vì thế ngài quyết định trong một số điều kiện, ban ân xá cho người bệnh, gia đình người bệnh và những ai liên hệ, kể cả qua lời cầu nguyện để ngăn chặn căn bệnh này.

Một ơn toàn xá cũng được ban cho tất cả những người này, bị cách ly với “tinh thần không vướng tội”, họ kết hiệp qua “truyền thông để tham dự thánh lễ, lần chuỗi, đi Đàng Thánh giá hay các nghi lễ tôn kính khác.” Ơn toàn xá này cũng ban cho những ai đọc “một Kinh Tin Kính, Kinh Lạy Cha và một kinh kính Đức Mẹ” dâng thử thách với ước muốn bổ túc các điều kiện bình thường của ơn này sớm nhất có thể.

Trong điều kiện hiện nay, tòa Tối cao Tông tòa cũng ban toàn xá cho những người, trước nạn dịch đã “viếng Mình Thánh Chúa hay tôn kính Thánh Thể” trong mục đích cầu nguyện để chấm dứt nạn dịch, an ủi đau khổ và xin ơn cứu rỗi cho các nạn nhân bị bệnh. Và cũng ban cho ai đọc Thánh Kinh nửa giờ và lần chuỗi Lòng thương xót Chúa.

Ơn toàn xá cũng ban cho các bệnh nhân sắp qua đời nếu họ được “hợp lệ” và họ có đọc “một số kinh” trong suốt cuộc đời họ. Nên dùng thánh giá khi ban ơn toàn xá này.

Marta An Nguyễn dịch 

Xin đọc thêm:Coronavirus: Cầu nguyện với Cha Thánh Piô 

Bị nhiễm coronavirus, Đức Giám mục Delmas khá hơn