Coronavirus: Cử chỉ đẹp của người bán hoa ở Ý

899
Coronavirus: Cử chỉ đẹp của người bán hoa ở Ý
fr.aleteia.org, Domitille Farret d’Astiès, 2020-03-13
Dù nạn dịch coronavirus làm cho nước Ý rơi vào tình trạng lo lắng và buộc dân chúng phải ở nhà, một người bán hoa ở thành phố Bari đã nhân cơ hội đau khổ này đã làm một cử chỉ đẹp.
Nước Ý là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất của nạn dịch Covid-19, tính đến ngày thứ năm 12 tháng 3, con vi-rút đã giết hơn 1000 người và nước Ý dùng các biện pháp cứng rắn nhất để ngăn chặn lây lan: cách ly toàn nước. Tất cả các cửa hàng đều đóng cửa cho đến khi có lệnh mới, ngoại trừ các tiệm thuốc tây và cửa hàng bán thực phẩm.
Dù vậy cũng có các cửa hàng có nhiều sáng kiến tốt đẹp và quảng đại như tiệm hoa ở Bari (miền đông-nam nước Ý) đã đặt các bình hoa trước cửa tiệm đóng cửa với hàng chữ: “Cách ly trong tiệm, hoa sẽ tàn, xin quý vị hãy mang một chút niềm vui về nhà. Đây là món quà. Rồi tất cả sẽ đâu vào đó và xin quý vị ở nhà. #toutsarrangera. #restezchezvous.”
Marta An Nguyễn dịch

Xin đọc thêm: Covid-19: Đội ngũ bác sĩ Trung quốc đã đến Ý