Linh mục Đức ông Leonardo Sapienza, người được tín nhiệm nhất để làm tân chủ tịch Phủ Giáo hoàng

793

Linh mục Đức ông Leonardo Sapienza, người được tín nhiệm nhất để làm tân chủ tịch Phủ Giáo hoàng

Linh mục và Đức Phanxicô sau buổi tiếp kiến chung ngày 1 tháng 5-2013 tại quảng trường Thánh Phêrô.

ilsismografo.blogspot.com, Ban biên tập Il Sismografo, 2020-02-08

Linh mục Đức ông Leonardo Sapienza 68 tuổi, trong vòng 40 năm ngài làm việc trong lãnh vực nghi thức Vatican với kết quả rất xuất sắc, cách thức, thái độ kín đáo và kinh nghiệm của ngài được mọi người công nhận. Ngài cũng là một học giả uyên thâm, người sành sỏi có thẩm quyền, hiểu biết về con người và giảng dạy. Linh mục xuất bản nhiều sách về Đức Phaolô-VI. Từ ngày 4 tháng 8 năm 2012, linh mục là quản nhiệm của Phủ Giáo hoàng, một cơ quan do Giám mục Georg Gänswein, 64 tuổi làm chủ tịch từ ngày 7 tháng 12 năm 2012. Thời gian gần đây Giám mục Georg Gänswein được miễn các công việc ở Phủ Giáo hoàng để dành nhiều thì giờ hơn với Đức Bênêđictô XVI mà ngài là thư ký riêng từ nhiều năm nay.

Linh mục và Đức Phanxicô sau buổi tiếp kiến chung ngày 28 tháng 3-2018 tại quảng trường Thánh Phêrô

Linh mục Leonardo Sapienza thuộc Dòng Rogationnist là người được tín nhiệm nhất để thế Giám mục Gänswein làm tân chủ tịch Phủ Giáo hoàng, một Phủ có tầm quan trọng rất lớn, tổ chức, lên lịch các buổi tiếp kiến chung và riêng giáo hoàng, trách nhiệm các chuyến thăm của Đức Phanxicô ở Ý và ở các giáo xứ Rôma mà hiện nay Linh mục Sapienza đang đảm trách phần vụ này.

 

Phủ Giáo hoàng được Đức Phaolô-VI thành lập ngày 15 tháng 8 năm 1967. Cụ thể Phủ lo “vấn đề thứ trật nội bộ” và chỉ đạo cho tất cả những người lo nhà nguyện và phủ giáo hoàng, liên quan đến “kỷ luật và phục vụ”. Trang web của Vatican nhấn mạnh vai trò của Phủ: “Nhiệm vụ của Phủ là tổ chức các buổi tiếp kiến trang trọng của Tòa Thánh với các nguyên thủ Quốc gia, với các nhà lãnh đạo chính quyền, các bộ trưởng và các nhân vật nổi tiếng khác, cũng như các đại sứ đến Vatican trình ủy nhiệm thư. Phủ Giáo hoàng chuẩn bị những gì liên quan đến nghi lễ giáo hoàng – riêng, đặc biệt và chung – và các chuyến thăm của những người được chấp nhận có sự hiện diện của Đức Giáo hoàng. Phủ cũng cung cấp những gì liên quan đến nghi lễ giáo hoàng cho Hồng y đoàn, Giáo triều la-mã, ngoại trừ phần đặc biệt dành riêng của phụng vụ. Phủ còn sắp xếp các chuẩn bị cần thiết cho giáo hoàng khi ngài đến Dinh tông đồ ở Rôma hay đến những nơi khác trong nước Ý”.

Các chủ tịch Phủ Giáo hoàng gần đây:

– James Michael Harvey (từ 1998 đến tháng 11 năm 2012)

– Georg Gänswein, từ ngày 7 tháng 12 năm 2012 đến cuối tháng 1 năm 2020 được miễn nhiều nhiệm vụ)

Các vị quản nhiệm Phủ Giáo hoàng gần đây:

– Đức ông Leonardo Sandri (từ 22 tháng 8 năm 1991 đến 2 tháng 4 năm 1992)

– Linh mục Paolo De Nicolò (từ 10 tháng 3 năm 1994 đến 4 tháng 8 năm 2012)

– Đức ông Leonardo Sapienza (từ ngày 4 tháng 8 năm 2012)

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Giám mục Georg Gänswein cần ở bên cạnh Đức Bênêđictô XVI 

Giám mục Georg Gänswein không bị Đức Phanxicô “đình chỉ” công việc