Đức Phanxicô từ chối đơn từ chức của hồng y Schönborn

416
Đức Phanxicô từ chối đơn từ chức của hồng y Schönborn
cath.ch, 2020-01-21
Đức Hồng y Schönborn trong ngày Thế Giới Trẻ Người nghèo năm 2018 tại nhà thờ chính tòa Saint-Étienne, Vienna
Đức Hồng y Christoph Schönborn, Tổng Giám mục giáo phận Áo vừa loan báo trên trang Twitter của ngài, Đức Phanxicô đã từ chối đơn từ chức của ngài. Ngày 22 tháng 1 – 2020 Đức Hồng y được 75 tuổi, tuổi từ chức của các giám mục, trước đó vài ngày, hồng y Schönborn đã gởi đơn từ chức của mình lên giáo hoàng. Hồng y là cựu giáo sư trường Đại học Fribourg, tổng giám mục giáo phận Vienna từ năm 1995.
Đức Hồng y đã cám ơn giáo hoàng về lòng tin tưởng của ngài. Trong một thông báo kèm kèm với câu tweet, Tổng giáo phận Vienna giải thích, quyết định này hoãn việc từ chức cho đến khi có người kế nhiệm hồng y Schönborn được chọn. Khoảng thời gian này có thể từ một vài tháng đến hơn một năm.
Đức Hồng y Schönborn giữ lại tất cả các chức vụ của mình, bao gồm chức chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo, ngài giữ chức vụ này từ năm 1998, cũng như địa vị của ngài trong các ủy ban khác nhau của Tòa Thánh. Điều này khá phổ biến đối với các hồng y hoặc giám mục của các giáo phận quan trọng ở lại chức vụ của mình sau tuổi nghỉ hưu chính thức.
Chính phủ Áo giữ quyền phê chuẩn trong việc bổ nhiệm Tổng Giám mục giáo phận Vienna. Sứ thần Tòa Thánh lập ra một danh sách các ứng viên và gởi đến Hội đồng Giám mục và Đức Giáo hoàng, người bổ nhiệm Tổng Giám mục. Trước khi công bố chính thức, tên người được chọn được đệ trình lên Hội đồng Bộ trưởng Áo, cơ quan có thể phản đối người được chỉ định. Nếu không có sự phản đối của chính phủ, cuộc bầu chọn sau đó sẽ được công bố công khai.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Xin đọc thêm: Đức Hồng y Schönborn: “Độc thân vẫn là hình thức cơ bản của linh mục”
“Hãy trung thành với giáo hoàng”: Một thái độ công giáo đơn giản và cơ bản