Giám mục Scicluna: “Minh bạch được thực hiện ở cấp cao nhất”

117

Giám mục Scicluna: “Minh bạch được thực hiện ở cấp cao nhất”

Đức Giáo hoàng hủy bỏ bí mật tông tòa trong trường hợp lạm dụng tình dục, một quyết định lịch sử, thành quả của cuộc họp thượng đỉnh các Chủ tịch Hội đồng giám mục thế giới tháng 2-2019.

vaticannews.va, 2019-12-17

Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News ngày 17 tháng 12-2019, Đức Giám mục Charles Scicluna, Phó Tổng Thư ký Thánh Bộ Truyền giáo, Tổng giáo phận Malta cho biết, “đây là mức độ bảo mật cao nhất. Từ nay vấn đề minh bạch được thực hiện ở cấp cao nhất.” 

Đâu là tầm quan trọng trong quyết định hủy bỏ bí mật tông tòa trong các trường hợp lạm dụng tình dục trên trẻ em?

Đức Giám mục Charles Scicluna: Tôi còn nhớ trong cuộc họp thượng đỉnh các Chủ tịch Hội đồng giám mục trên thế giới tháng 2 năm 2019 tại Vatican, chúng tôi đã dành một ngày để thảo luận tính minh bạch trong trường hợp các vụ lạm dụng tình dục. Tháng 5 năm 2019, chúng tôi đã có có một luật mới nói đến tác động quan trọng và sự phát triển trong đường hướng này, và bây giờ chúng tôi có một luật mới của Đức Giáo hoàng, trong trường hợp lạm dụng tình dục thì không còn là bí mật tông tòa, đây là mức độ bảo mật cao nhất. Chắc chắn điều này có nghĩa, từ nay vấn đề minh bạch được thực hiện ở cấp cao nhất.

Cụ thể quyết định này thay đổi gì?

Chẳng hạn quyết định này sẽ mở ra các con đường tiếp xúc với nạn nhân, sự hợp tác với luật pháp Quốc gia. Một số trong lãnh vực tài phán sẽ được dễ dàng trích dẫn bí mật tông tòa vì trước đây tình trạng luật pháp nói rằng không thể và không được phép chia sẻ thông tin với chính quyền hay với nạn nhân. Bây giờ trở ngại này, chúng ta có thể gọi như thế, đã được cất bỏ, và bí mật tông tòa không còn là một cớ để viện ra. Nhưng luật còn đi xa hơn: thông tin là thiết yếu nếu chúng ta thực sự muốn làm việc cho công lý. Vì thế quyền tự do thông tin cho các cơ quan theo luật định và cho nạn nhân được tạo điều kiện dễ dàng theo luật mới này.

Liệu việc bãi bỏ bí mật giáo hoàng có nghĩa là các tài liệu sẽ trở nên công khai?

Các tài liệu trong một phiên tòa hình sự không thuộc phạm vi công cộng, nhưng được dành cho nhà cầm quyền, các cơ quan chức năng, hoặc những người quan tâm và các cơ quan có thẩm quyền theo luật định về vấn đề này. Vì vậy, tôi nghĩ chẳng hạn khi thông tin Tòa Thánh đã yêu cầu chia sẻ, chúng ta phải tuân theo các quy tắc quốc tế: có nghĩa là phải có một yêu cầu cụ thể và tất cả các thủ tục của luật pháp quốc tế phải được tôn trọng. Nhưng mặt khác, ở cấp địa phương, mặc dù chúng không thuộc phạm vi công cộng, việc liên lạc với các cơ quan theo luật định chia sẻ thông tin và tài liệu được tạo điều kiện dễ dàng.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch