Cơ quan Từ thiện Giáo hoàng sẽ đón các người tị nạn của đảo Lesbos

74

Cơ quan Từ thiện Giáo hoàng sẽ đón các người tị nạn của đảo Lesbos

cath.ch, 2019-12-02

Bản thông báo của Cơ quan Từ thiện Giáo hoàng ra ngày 2 tháng 12 cho biết, theo yêu cầu của Đức Phanxicô, 33 người tị nạn ở đảo Lesbos, Hy lạp sẽ đến đất Ý ngày 4 tháng 12-2019 và sẽ được Tòa Thánh lo.

“Hành lang nhân đạo mới” được Đức Phanxicô tự phát thực hiện trong chuyến đi đến đảo Lesbos năm 2016. Trong chuyến này, Đức Phanxicô đã đem 12 người tị nạn về theo ngài trên chuyến bay về Rôma.

Giai đoạn đàm phán gay go

Ba năm sau sự kiện này, tháng 5 năm 2019, Đức Phanxicô đã ủy nhiệm hồng y Konrad Krajewski, Giám đốc Cơ quan Từ thiện Giáo hoàng trong việc khẳng định tình đoàn kết với dân tộc Hy lạp và các người tị nạn và từ đó nảy ra ý định đón một nhóm người tị nạn đến từ Afghanistan, Togo và Camerun.

Sau một thời gian đàm phán gay go với các cơ quan có thẩm quyền, “hành lang nhân đạo mới” này mới có thể thực hiện được. Bộ Nội vụ Ý đã đưa ra thỏa thuận cuối cùng.

Sự can thiệp của Cộng đoàn Sant’Egidio

Ngày 2 tháng 12, các đại diện của Cơ quan Từ thiện Giáo hoàng cùng với một số thành viên của Cộng đoàn Sant’Egidio đã đến đảo Lesbos. Họ sẽ trở về với 33 người tị nạn xin tị nạn chính trị ở Ý.

Công việc này sẽ được kết thúc vào tháng 12, cùng với việc 10 người tị nạn khác sẽ được về Ý. Thủ tục xin bảo vệ quốc tế sau đó sẽ được bắt đầu. Việc chăm lo vật chất cho các người tị nạn này sẽ do Tòa Thánh, Cơ quan Từ thiện Giáo hoàng  và Cộng đoàn Sant’Egidio lo.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch