Vatican đang chuẩn bị một hướng dẫn về các khoản đầu tư có đạo đức

122
Vatican đang chuẩn bị một hướng dẫn về các khoản đầu tư có đạo đức
cath.ch, 2019-10-24
Ngày thứ tư 23 tháng 10, nhật báo Ý La Repubblica loan tin, hồng y Peter Turkson, bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện cho biết, một hướng dẫn để xác định các khoản đầu tư “có đạo đức” đang được bộ chuẩn bị. Ngài cũng cho biết, Vatican muốn điều phối tốt hơn các khoản đầu tư của chính mình.
Theo bài báo, hồng y Turkson đã phát biểu tại một hội nghị được tổ chức ở thành phố Milan, thủ đô kinh tế tài chính của nước Ý. Ngài đã bình luận cụ thể về tài liệu Các vấn đề kinh tế và tài chánh bằng tiếng la-tinh (Oeconomicae et pecuniariae quaestiones) được Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện và Bộ Tín Lý công bố năm 2018.
Hồng y Turkson cũng cho biết Bộ của ngài đã chuẩn bị một hướng dẫn về các khoản đầu tư “có đạo đức”. Tài liệu này đặc biệt dùng để hướng dẫn các giáo phận chưa có cấu trúc riêng trong lãnh vực này. Chẳng hạn không nên khuyến khích đầu tư trong lãnh vực vũ khí hoặc dầu lửa. Ngược lại phải “tập trung vào nông nghiệp của những nước nghèo và về nguồn cung cấp nước (…), những thứ hữu ích cho sự sống còn của con người”. Do đó tiền dùng để “phục vụ chứ không phải để thống trị”.
Theo nghĩa này, hồng y Turkson xem vụ khủng hoảng chứng khoán năm 2008 là cơ hội để suy nghĩ. Vì “tài chánh hóa của thế giới là một trở ngại cho việc tăng trưởng và gây ra các thực tế mờ đục”. Các công ty đa quốc gia có “chính sách săn mồi” và phát triển các hoạt động trốn thuế, còn việc “đầu cơ thì hứa hẹn một mô hình bỏ lại rất nhiều người ở phía sau”.
Một sự kết hợp quản lý đầu tư của Vatican?
Hồng y Turkson giải thích thêm nhiều cơ quan của Tòa Thánh như Ngân hàng Vatican (IOR), Cơ quan quản trị di sản Tòa Thánh (A.P.S.A), Phủ Quốc Vụ Khanh hay Bộ Truyền giảng Phúc Âm cho các dân tộc thường tự quyết định các đầu tư của mình, vì thế “thường khi họ lại đi ngược nhau.” Hồng y cho biết, Tòa Thánh đang thúc đẩy việc sát nhập quản lý các khoản đầu tư này.
Dù có sát nhập hay không, các cơ quan này phải tìm cách để hành động “phối hợp và tránh mỗi người hành động theo mỗi bên của mình”. Việc kiểm soát các khoản đầu tư này phải được giao cho Cơ quan Thông tin Tài chánh đảm trách (AIF).
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch