Đức Phanxicô thiết lập ngày “Chúa nhật Lời Chúa”

396

Đức Phanxicô thiết lập ngày “Chúa nhật Lời Chúa”

cath.ch, 2019-09-30

Trong tự sắc Apertuit illis (Ngài mở trí cho các ông) công bố ngày thứ hai 30 tháng 9, Đức Phanxicô thiết lập ngày Chúa nhật Lời Chúa vào ngày chúa nhật thứ 3 thường niên, ngày này  sẽ là ngày suy gẫm và phổ biến Lời Chúa.

Trong tự sắc Apertuit illis, ngài giải thích, do “nhu cầu rộng lớn” giáo dân phải quen thuộc với Thánh Kinh. Không có Thánh Kinh, các sự kiện trong sứ mạng của Chúa Giêsu và Giáo hội vẫn là những chuyện “không giải mã” được.

Trở nên quen thuộc và thân mật với Sách Thánh

Đức Phanxicô trích lời Thánh Giêrônimô (347-420): “Không biết Sách Thánh là không biết Chúa Kitô.” Thánh Jérôme là Tiến sĩ Giáo hội và là một trong bốn Giáo phụ La-tinh. Tự sắc Apertuit illis được công bố vào ngày lễ Thánh Giêrônimô (30-9). Từ nay ngày chúa nhật thường niên thứ ba sẽ là ngày dâng mừng, suy gẫm và phổ biến Lời Chúa.. Ngài cho biết, ngày này không phải chỉ mừng một ngày trong năm, nhưng là một sự kiện cho toàn năm.

Thật vậy, Đức Phanxicô nhấn mạnh, có một nhu cầu cấp thiết là trở nên quen thuộc và thân mật với Sách Thánh, nếu không thì quả tim sẽ “lạnh lùng” và “mắt sẽ khép lại như nhiều hình thức mù lòa khác”. Trái lại, “ai nuôi dưỡng Lời Chúa hàng ngày sẽ như Chúa Giêsu khi Ngài gặp người đương thời; Ngài không bị cám dỗ rơi vào hoài niệm không sinh lợi của quá khứ, cũng không rơi vào hoang tưởng không thực tế hướng về ngày mai”.

Kinh Thánh không phải là sách kể chuyện

Kinh Thánh không phải là tập sách biên niên sử, cũng không được nên coi là di sản của một vài người, lại càng không phải tập sách kể chuyện cho một số người được ưu đãi. Không, Sách Thánh thuộc về tất cả những ai muốn nghe và muốn nhận biết Lời Chúa. Và không có gì được làm chệch hướng mục đích thiết yếu của Sách Thánh: “sự Cứu rỗi.

Ngày được Giáo hội công giáo chọn không phải là một ngày tình cờ. Ngày chúa nhật Lời Chúa sẽ cử hành vào cuối tháng 1, 26 tháng 1 năm 2020. Đây là dịp để giáo dân được mời gọi để “củng cố quan hệ với Cộng đồng Do Thái và cầu nguyện cho sự hiệp nhất kitô hữu.” Theo Đức Phanxicô, cử hành Chúa nhật Lời Chúa mang một giá trị đại kết trong mục đích những người nghe Kinh Thánh cùng hướng đến một đơn vị hiệp nhất chân chính và vững chắc.

Một bộ mới cho phụ nữ?

Trong nội dung văn bản này, các giám mục đưa ra đề xuất cử hành nghi thức đọc lời thánh hoặc giao một sứ vụ tương tự. Trong bối cảnh này, trong tự sắc nêu ra cần phải có các cố gắng cần thiết để đào tạo một số giáo dân thực sự là “những người loan báo Lời Chúa”.

Đức Phanxicô nhắc lại cần chuẩn bị đầy đủ như thông lệ đã làm với các người giúp lễ và các thừa tác viên rước lễ. Không có gì ở đây để nói rằng công việc này nên để đàn ông làm tốt hơn phụ nữ. Vì vậy, có khả năng giao phó chức vụ này cho phụ nữ.

Vì thế phản ánh này có thể xuất hiện trong công việc của Thượng hội đồng Amazon sắp tới. Và điều này phù hợp với đề xuất trong Tài liệu Làm việc của thượng hội đồng, nghiên cứu một “loại sứ vụ chính thức” có thể giao phó cho phụ nữ: “Tiếng nói của họ phải được lắng nghe và sự lãnh đạo của họ phải được đảm bảo”, như trong các lãnh vực đào tạo: thần học, giáo lý, phụng vụ, học hỏi về đức tin và chính trị.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Đức Phanxicô trao Lời cho phụ nữ