Đức Phanxicô gặp hai gia đình tị nạn Marốc trước khi lên đường đi Marốc

43

Đức Phanxicô gặp hai gia đình tị nạn Marốc trước khi lên đường đi Marốc

santegidio.org, 2019-03-30

Sáng thứ bảy 30 tháng 3, trước khi lên đường đi Marốc, Đức Phanxicô gặp hai gia đình tị nạn Marốc tại Nhà Thánh Marta. Hai gia đình này được Cộng đoàn
Sant’Egidio giúp đỡ.

Hai gia đình này mỗi gia đình có hai người con, họ vừa đến Ý một thời gian gần đây và được Cộng đoàn Sant’Egidio giúp họ sớm hội nhập vào xã hội Ý. Một người là điều phối viên văn hóa, ông giúp cho người tị nạn Syria, những người này đến Ý bằng con đường hành lang nhân đạo. Nhân dịp này, Đức Giáo hoàng bày tỏ niềm vui của mình và khen ngợi ông trong các việc làm này.
Đức Hồng y Konrad Krajewski, tuyên úy cơ quan Từ thiện của Giáo hoàng và ông Marco Impagliazzo, bà Maria Quinto thuộc Cộng đoàn Sant’Egidio cũng có mặt trong buổi gặp này.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch