Đức Hồng y Parolin: Một thảo luận mở về bậc sống độc thân của các linh mục nhưng “không có sự thay đổi quyết liệt”

205

Đức Hồng y Parolin: Một thảo luận mở về bậc sống độc thân của các linh mục nhưng “không có sự thay đổi quyết liệt”

Đức Hồng Y Pietro Parolin, Phũ Quốc vụ khanh Tòa Thánh (© Jacques Berset)

cath.ch, 2018-10-02

Trong các lời tuyên bố trên hệ thống truyền thông Ý America Oggi ngày 2 tháng 10, Đức Hồng y Pietro Parolin cho biết, có thể đặt vấn đề về bậc sống độc thân của các linh mục, tuy nhiên không mong đợi sẽ có một sự thay đổi quyết liệt.

Đức Hồng y Parolin tuyên bố, giáo huấn không phải là một “khối bất biến” mà là một “thực thể sống, tăng trưởng và phát triển.” Điều này không có nghĩa là giáo huấn thay đổi nhưng được làm “phong phú”. Hồng y nhắc lại, việc giảng dạy về bậc sống độc thân của Giáo hội có từ “truyền thống tông đồ” và đã không được áp dụng trong một số Giáo hội Công giáo phương Đông.

Trong cuộc phỏng vấn, Hồng y Quốc vụ khanh cho biết mình đã bị thuyết phục về sự cần thiết phải “đặt câu hỏi” để kiểm chứng liệu bậc sống độc thân của các linh mục “có tồn tại trong tất cả các tiềm năng của nó và có được đánh giá cao và có giá trị không.” Tuy nhiên ngài nhẹ giọng ngay, chúng ta không nên mong đợi một “sự thay đổi quyết liệt” về vấn đề này, mà là “dần dần nhưng một cách sâu đậm hơn” vì lợi ích cho tất cả và cho việc loan báo Tin Mừng.

“Đặt câu hỏi thì quan trọng là trả lời câu hỏi đó”

Nếu các câu hỏi ngày nay phải được giải quyết trong ánh sáng của “di sản quý giá” của lịch sử Giáo hội, thì theo hồng y Parolin, các câu trả lời phải cho phép dân Chúa “phát triển một cách hài hòa.” Ngài lưu ý, những câu hỏi không thể có câu trả lời “ngay lập tức”được.  Và theo ngài, đôi khi đặt câu hỏi thì quan trọng hơn là trả lời cho câu hỏi đó.

Từ năm 2013, Đức Hồng y Parolin đã xác nhận, rằng bậc sống độc thân của các linh mục“không phải là một giáo điều”, nhưng là một “truyền thống giáo hội” và do đó có thể thảo luận được. Câu hỏi này có thể được nghiên cứu trong thượng hội đồng tháng 10 năm 2019 về vùng Amazzonia, một vùng đất mênh mông thiếu linh mục rầm trọng. Các nghị phụ thượng hội đồng có thể nhân cơ hội này để nghiên cứu vấn đề phong chức cho các ông đã lập gia đình (viri probati).

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch