Nghệ sĩ Bono: “Đức Phanxicô là một người phi thường”

110

Nghệ sĩ Bono: “Đức Phanxicô là một người phi thường”

Nghệ sĩ Bono người Ai Len, không giấu niềm tin công giáo của mình.

cath.ch, 2018-09-20

Sau buổi tiếp kiến với Đức Phanxicô ở Vatican ngày thứ tư 19 tháng 9-2018, nghệ sĩ Bono, trưởng nhóm nhạc rock U2 bày tỏ tấm lòng nhiệt tình của mình, ông cho rằng “Đức Phanxicô là người phi thường ở vào một thời điểm phi thường”. Ông cho biết, “Đức Phanxicô đã cực kỳ lịch sự khi ngài dành thì giờ cho chúng tôi, cuộc nói chuyện với ngài rất tự do”. 

Trao đổi về giáo dục

Cuộc nói chuyện giữa Đức Phanxicô và nghệ sĩ Bono không nói về âm nhạc nhưng về giáo dục. Cả hai gặp nhau trong lãnh vực này: Đức Phanxicô với chương trình Hiệp hội Trường học (Scholas Occurentes), nghệ sĩ Bono với chương trình ONE, một chương trình giúp người nghèo đặc biệt ở Phi châu. Ông José Maria del Corral, giám đốc chương trình Hiệp hội Trường học có mặt trong buổi tiếp kiến này. Theo nghệ sĩ Bono, chương trình Hiệp hội Trường học của Vatican có các hoạt động rất sáng tạo, với đường hướng giáo dục ra khỏi khuôn khổ bình thường và được hoạt động ở mức độ địa phương.

Đức Phanxicô và nghệ sĩ Bono cũng trao đổi về nước Ai Len, đất nước Đức Phanxicô vừa viếng thăm nhân dịp Ngày Thế Giới Gia đình tổ chức ở Dublin, một đất nước trải qua các vụ tai tiếng tình dục nặng nề. Nghệ sĩ Bono cho biết: “Tôi thấy nỗi buồn cho nạn nhân trên khuôn mặt của ngài. Tôi cảm nhận ngài rất chân thành”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Hình ảnh trong buổi tiếp kiến với Đức Phanxicô