Thư của Tổng Giám mục Michel Aupetit gởi tín hữu giáo phận Paris

421

Thư của Tổng Giám mục Michel Aupetit gởi tín hữu giáo phận Paris

Thư của Tổng Giám mục Michel Aupetit gởi tín hữu giáo phận Paris về thư của Đức Phanxicô gởi Dân Chúa

paris.catholique.fr, 2018-09-09

Paris, chúa nhật 9 tháng 9 – 2018

Anh chị em thân mến,

Cuối hè năm nay chúng ta bị chấn động bởi việc công bố bản điều tra với một tầm mức rộng lớn các vụ lạm dụng tình dục khác nhau, và đã làm tổn thương sâu đậm đến  nhiều người và làm cho lòng tin của tín hữu đối với Giáo hội bị suy giảm.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã viết “Bức thư gởi cho dân Chúa” để gởi cho tất cả mọi người. Bức thư đánh dấu thêm một giai đoạn trong cuộc chiến đấu dứt khoát với nạn lạm dụng mà Đức Bênêđictô XVI đã khởi đầu. Tôi xin các cha xứ giáo phận Pháp chuyển bức thư này. 

Chúng ta đáp trả lời kêu gọi này như thế nào?

“Tầm rộng lớn và nghiêm trọng của các sự việc đòi hỏi chúng ta phải hành động một cách toàn thể và cộng đoàn” (Thư gởi dân Chúa của Đức Phanxicô). Tôi kêu gọi mỗi tín hữu của giáo phận, giáo dân, linh mục, phó tế và tu sĩ thánh hiến bỏ thì giờ để đọc kỹ bức thư này.

“Điều khẩn cấp là phải tái khẳng định thêm một lần nữa, để đảm bảo việc bảo vệ trẻ vị thành niên và các người lớn mong manh” (Thư gởi Dân Chúa của Đức Phanxicô, phần mở đầu). Tôi muốn nói lại, từ nhiều năm nay, giáo phận Paris chúng ta đã hết lòng dấn thân vào tiến trình này, với một ban được củng cố để lắng nghe các người bị tổn thương, tháp tùng họ, hợp tác với chính quyền dân sự và làm công việc phòng ngừa. Theo chỉ dẫn của Đức Phanxicô, tôi kêu gọi mỗi người chúng ta đừng bao giờ im lặng đồng lõa với điều ác, luôn giữ tinh thần trách nhiệm: “Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết” (Mt 10, 26).

“Nói không với lạm dụng, là nói không một cách dứt khoát với mọi hình thức của chủ nghĩa giáo quyền”. (Thư gởi Dân Chúa).

Chúng ta xem các lời này của giáo hoàng là lời kêu gọi hoán cải sâu xa để chấm dứt với “loại văn hóa lạm dụng”, bao gồm các lạm dụng tình dục, lạm dụng quyền lực và lạm dụng lương tâm. Vào tháng sáu, trong thánh lễ phong chức các tân linh mục, tôi đã nhắc lại, “những ai được giao cho chúng ta, họ có quyền được nuôi dưỡng để lớn lên, chúng ta phải tôn trọng những người được gởi đến cho chúng ta” (Bài giảng ngày 24 tháng 6 – 2018). Linh mục phục vụ cho đời sống của những người đã được rửa tội. Mục tử và giáo dân, chúng ta hỗ trợ cho nhau trong sứ vụ riêng của mình, để chúng ta có thể mang đến cho thế giới đời sống Chúa Kitô, khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời.

Tôi xin các hội đồng mục vụ và tất cả những người có trách nhiệm của cộng đoàn, bắt đầu với những gì đã được tiến hành trong giáo phận, cùng làm việc với các phương tiện cụ thể để tránh các loại tai tiếng này. Và cùng nhau chúng ta mang nỗi đau của các nạn nhân trong hy vọng không thể thua mà Chúa đã ban cho chúng ta, tôi xin ban phép lành cho anh chị em trong mùa tựu trường này và xin anh chị em cầu nguyện cho tôi.

Giám mục Michel Aupetit

Tòa giám mục giáo phận Paris

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc: Đức Giám mục Luc Ravel: “Im lặng để bảo vệ Giáo hội là một lỗi thần học”

Lạm dụng tình dục: “Nhục nhã và ăn năn”, Đức Giáo hoàng Phanxicô viết cho Dân Chúa