Giám mục Georg Gänswein: Các vụ lạm dụng tình dục là “11 tháng 9 của Giáo hội”

278

Giám mục Georg Gänswein: Các vụ lạm dụng tình dục là “11 tháng 9 của Giáo hội”

cath.ch, 2018-09-11 

Giám mục Georg Gänswein, Chủ tịch Phủ Giáo hoàng, thư ký riêng của Đức Bênêđictô XVI

Trong một buổi nói chuyện tại Rôma ngày 11 tháng 9 – 2018, Giám mục Georg Gänswein cho rằng, các vụ lạm dụng tình dục do các giáo sĩ gây ra trên các trẻ vị thành niên thì như “11 tháng chín” của Giáo hội.

Giám mục người Đức, Gänswein, Chủ tịch Phủ giáo hoàng đã tuyên bố như trên trong một buổi hội thảo được Cơ quan De Gasperi tổ chức về quyển sách của ký giả Mỹ Rod Freher: Làm thế nào để là kitô hữu ở một thế giới không còn là kitô giáo: đánh cuộc Biển Đức (2017),. Buổi hội thảo được tổ chức ở Hội đồng nghị viên Ý với sự hiện diện của tác giả.

Bản báo cáo của Bồi thẩm đoàn Pennsylvania cho biết, có hơn 300 linh mục liên hệ đến các vụ lạm dụng trên trẻ em trong vòng 70 năm, Giám mục Gänswein khẳng định: “Giáo hội sống ngày 11 tháng 9 của mình”. Ngược với các vụ tấn công ở Mỹ ngày 11 tháng 9, “chưa ai dùng máy bay tấn công Giáo hội”, nhưng các sự kiện này “còn kinh khủng hơn”.  

“Sự ứng xử vô đạo đức nghiêm trọng”

Giám mục Gänswein lấy làm tiếc, “bao nhiêu là nạn nhân đã bị tổn thương nặng nề và còn bị chết”. Nhất là ở chủng viện Đức Mẹ Vô nhiễm, nơi hồng y Theodore McCarrick đã tấn công tình dục nhiều sinh viên của chủng viện này. Ngày 28 tháng 7 vừa qua, Vatican đã buộc hồng y McCarrick từ chức ở hồng y đoàn và Đức Phanxicô đã yêu cầu hồng y rút lui về đời sống cầu nguyện và ăn năn.

Giám mục Gänswein nhắc lại lời của Đức Bênêđictô XVI nói với các giám mục Mỹ tháng 4 năm 2008, đối với Giáo hội, các lạm dụng này là sự “ứng xử vô đạo đức nghiêm trọng”, đã gây ra sự đau sớn vô cùng và sự nhục nhã sâu đậm. Giám mục Gänswein cũng nhắc lại lời của Đức Bênêđictô XVI nói trên chuyến bay từ Bồ Đào Nha về năm 2010: “Sự bách hại lớn nhất chống Giáo hội không đến từ kẻ thù bên ngoài, nhưng sinh ra từ tội lỗi bên trong Giáo hội”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc:  Đức Hồng y Schönborn: gần như là có chiến tranh trong Giáo hội

Đức Giám mục Luc Ravel: “Im lặng để bảo vệ Giáo hội là một lỗi thần học” 

Thư của Tổng Giám mục Michel Aupetit gởi tín hữu giáo phận Paris