Vatican: Làm thế nào để giữ gìn các thiên thạch

170

 Vatican: Làm thế nào để giữ gìn các thiên thạch

Các sao băng (Hình: Sergiu Bacioiu/Flickr/CC BY-NC 2.0)

cath.ch, 2018-09-10

Trong một bản thông báo ngày 10 tháng 9 – 2018, Tòa Thánh cho biết một cuộc hội thảo đã được tổ chức từ ngày 10 đến 13 tháng 9 tại Castel Gandolfo, nước Ý, quy tụ các nhà nghiên cứu của hơn ba mươi cơ quan khoa học quốc tế để bàn về vấn đề làm sao giữ gìn các thiên thạch. Cuộc hội thảo chưa từng có này nhằm đáp ứng mong chờ rất quan trọng của giới khoa học.

Cuộc hội thảo tiên phong về việc giữ gìn các thiên thạch và các mẫu bên ngoài hành tinh được tổ chức ở trụ sở Đài Thiên văn Vatican, trong ngôi vườn của villa giáo hoàng Castel Gandolfo. Cuộc họp quy tụ 30 nhà lưu giữ các thiên thạch, đại diện cho 27 cơ quan khoa học quốc tế. Trong bản thông tin, Tòa Thánh cho biết, mục đích cuộc họp là để “trao đổi ý tưởng, thảo luận các phương thức thực hành tốt nhất và khai phá các phương tiện tốt hơn để phục vụ cộng đoàn khoa học”.  

Sưu tập các vật ngoài-hành tinh

Tu sĩ Dòng Tên Robert Macke giải thích: “Từ nhiều năm nay, cộng đoàn các nhà lưu giữ các vật ngoài-hành tinh muốn tổ chức một buổi họp để bàn về việc xử lý các sưu tập đá ngoài-hành tinh”.. Tu sĩ Macke là người lưu giữ bộ sưu tập các thiên thạch của Vatican và là một trong những người tổ chức cuộc hội thảo này. Trên thực tế, các thiên thạch được gom trong rất nhiều chuyến du hành ngoài vũ trụ và cần thiết cùng đồng ý với nhau để chuẩn bị cho việc bảo tồn chúng trong tương lai.

Được giao cho các tu sĩ Dòng Tên, Đài Thiên văn Vatican là cơ quan nghiên cứu thiên văn và giảng dạy. Tu sĩ Dòng Tên Guy J. Consolmagno là giám đốc của Đài từ năm 2015.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc: Gặp nhà thiên văn của Vatican

“Tôi sẽ rửa tội cho người ngoài hành tinh nếu họ xin tôi”