Tựu trường: Tuần lễ ban phép lành cho cặp sách đi học

129
Tựu trường: Tuần lễ ban phép lành cho cặp sách đi học
Hàng năm, vào dịp khai giảng các giáo xứ và trường học ở khu phố có buổi ban phép lành cho học sinh và cặp sách của các em để các em bắt đầu năm học dưới sự chăm sóc của Chúa. Hình trên là các học sinh ở Contres (Loir-et-Cher), học sinh họp lại ở sân trường Thánh Geneviève để nhận nghi thức ban phép lành theo thông lệ hàng năm. Người lớn, trẻ con đều muốn giữ truyền thống tốt đẹp này. Qua phép lành, linh mục cầu nguyện để học sinh dâng việc học của mình cho Chúa để Chúa thánh hóa.
Ngày thứ bảy 8 tháng 9 – 2018, ở giáo xứ Các Thánh Tử đạo Việt Nam ở Montréal, các em học giáo lý có thánh lễ khai mạc năm học và cuối thánh lễ, cha quản nhiệm Đinh Thanh Sơn đã ban phép lành cho cặp sách các em, chúc các em một năm học thánh thiện, chăm chỉ học Lời Chúa để rồi lớn lên, các em áp dụng vào đời sống của mình.
Một số hình ảnh trong buổi lễ khai mạc lớp giáo lý niên khóa 2018-2019 tại giáo xứ Các Thánh Tử đạo Việt Nam, Montréal, Canada.