Đức Phanxicô nói về vấn đề đồng tính với các giám mục Ý

813
Đức Phanxicô nói về vấn đề đồng tính với các giám mục Ý
cath.ch, 2018-05-25
Ngày 24 tháng 5-2018, Đức Hồng y Gualtiero Bassetti, chủ tịch hội đồng giám mục Ý xác nhận, các giám mục Ý đã thảo luận với Đức Phanxicô về vấn đề đồng tính trong các chủng viện.
Từ ngày 21 đến 24 tháng 5, 270 giám mục đã họp bốn ngày để bàn về tình trạng giảm ơn gọi, việc giảm bớt số giáo phận tại Ý và việc quản trị tốt. Trong một cuộc họp báo, Đức Hồng y Bassetti xác nhận, một cách ít chính thức hơn, các giám mục đã bàn đến vấn đề bầu cử tại Ý và vấn đề đồng tính trong các chủng viện.
Kêu gọi phân định
Theo trang mạng Vatican Insider, về vấn đề đồng tính, chính Đức Phanxicô đã đề cập đến vấn đề tế nhị này. Chủ đề đã được đưa ra thảo luận kín hơn ba giờ với các giám mục Ý tại phòng Thượng hội đồng.
Khi đề cập đến vấn đề ơn gọi, Đức Phanxicô nhấn mạnh đến phẩm hơn là lượng, ngài mời gọi các người có trách nhiệm phải “phân định đúng”. Ngài khuyên: “Nếu anh em có một nghi ngờ nào dù nhỏ về khuynh hướng đồng tính của ứng sinh thì tốt hơn, anh em đừng để họ vào chủng viện”. Vì theo ngài, các hành vi đồng tính có thể  làm hại đến đời sống chủng viện.
Các chỉ dẫn này cũng có trong các đề nghị Đức Giáo hoàng nói với các giám mục Chi-lê khi họ về Rôma ngày 15 đến 18 tháng 5 vừa qua. Chỉ dẫn này dựa trên tỷ lệ cơ bản của việc điều hành các chủng viện được Đức Bênêđictô XVI ban bố năm 2005 và được Đức Phanxicô cập nhật vào tháng 12 năm 2016.
Tài liệu mang tên Ơn gọi giáo sĩ, tái khẳng định, Giáo hội vẫn tôn trọng con người nhưng không chấp nhận vào hàng giáo sĩ những người “có hành động đồng tính, có khuynh hướng đồng tính mạnh mẽ và ủng hộ cái gọi là văn hóa đồng tính”.
Cảnh giác của Giáo hội về chính trường Ý
Về tân nội các do Thủ tướng Giuseppe Conte điều hành, Đức Hồng y Bassetti khẳng định Giáo hội luôn cảnh giác trong “tinh thần phê phán” như Giáo hội vẫn làm trong tất cả các việc. Các giám mục Ý chờ xem “ý thức trưởng thành và khôn ngoan”để đối diện với các vấn đề của đất nước của tân Thủ tướng Ý như thế nào. Khuôn khổ để phân tích tình hình ở Ý là giáo huấn xã hội của Giáo hội, với những “điểm thiết yếu” như gia đình, nhân phẩm, di dân, lương hướng đúng đắn và vấn đề thuế.
Thủ tướng Giuseppe Conte được xem như một chuyên gia, ông muốn loại “nạn quan liêu bàn giấy” của đất nước và giải thoát kinh tế, nhất là giải quyết vấn đề thuế má.
Xin đọc: Tân Thủ tướng Ý Giuseppe Conte có phải là người “gần với Vatican và là đồ đệ của Cha Thánh Piô” không?
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Xin đọc: Ba quan tâm của Đức Thánh Cha về Giáo Hội tại Italia