Đức Phanxicô tiếp Thủ tướng Canada Justin Trudeau

427

lapresse.ca, Ettore Ferrari, 2017-05-29

Thủ tướng Canada cho biết ông đã trình bày với Đức Phanxicô về tầm quan trọng, đối với tất cả người dân Canada, để có thể đi tới việc giải hòa với các Quốc gia Đầu tiên và ông nói thêm, Đức Giáo hoàng có thể cộng tác bằng cách chính thức xin lỗi về vai trò của Giáo hội công giáo trong các trường nội trú của người dân bản địa.

Thủ tướng Trudeau cho rằng, Đức Giáo hoàng tỏ ra cởi mở trước ý kiến này, ngài là người cống hiến đời mình để hỗ trợ các người sống ngoài lề trên khắp thế giới.

Sau chuyến thăm Vatican, Thủ tướng Justin Trudeau cho biết Đức Phanxicô mong mau làm việc với Thủ tướng và các giám mục Canada để tìm cách đi tới đàng trước.

Nhân dịp này Thủ tướng Trudeau cũng nói, ông đã mời Đức Phanxicô đến thăm Canada trong những năm sắp tới.

Ông cám ơn ngài trong cương vị lãnh đạo chống sự thay đổi khí hậu và ông cũng bàn thảo với ngài về tầm quan trọng của việc bảo vệ hành tinh.

Thủ tướng Trudeau là người công giáo, ông cho biết trong buổi hội kiến riêng với Đức Phanxicô, ông cũng có dịp thảo luận riêng và sâu đậm với vị lãnh đạo tôn giáo của mình.

Chuông reo lúc 13 h 04 báo hiệu cuộc tiếp kiến riêng chấm dứt, cuộc hội kiến với Đức Giáo hoàng bắt đầu lúc 12 h 28. Đúng 36 phút! Sau đó Thủ tướng Trudeau giới thiệu với Đức Giáo hoàng bà Sophie Grégoire, vợ của ông cũng như các đại diện Văn phòng bộ trưởng của ông.

Thủ tướng Canada tặng Đức Phanxicô một ấn bản hiếm của Các Quan hệ Dòng Tên (Relations des jésuites) một nguồn quan trọng của nguồn gốc Canada. Ông cũng tặng ngài một tự điển tiếng Pháp thổ ngữ miền núi do một tu sĩ Dòng Tên Pháp thế kỷ 17 thực hiện.

Về phần Đức Giáo hoàng, ngài tặng Thủ tướng Canada một mề-đai kỷ niệm bốn năm trường hợp của mình, một bức hình có chữ ký của ngài trong sứ điệp Ngày Thế Giới Hòa bình và ba ấn bản Tông huấn Niềm vui Tin Mừng, Tông huấn Niềm vui Yêu thương và Thông điệp Chúc tụng Chúa.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch