Đức tin cũng có “chiều kích thiêng liêng và tình cảm”

352

Đức tin cũng có “chiều kích thiêng liêng và tình cảm”

Đức Phanxicô trong giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng ngày 7 tháng 5-2017 tại Quảng trường Thánh Phêrô, bên cạnh ngài là bốn trong số mười tân linh mục ngài vừa phong chức.

cath.ch, 2017-05-07

Trong giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng ở quảng trường Thánh Phêrô ngày chúa nhật 7 tháng 5-2017, Đức Phanxicô nhắc lại: “Đức tin cũng có chiều kích thiêng liêng và tình cảm”. Đức tin không phải chỉ duy một cấu trúc của trí tuệ nhưng đức tin cũng có “chiều kích thiêng liêng và tình cảm”. Chúa Giêsu là Mục tử Nhân lành, vì uy quyền của ngài nằm ở trong tinh thần phục vụ. Đức Phanxicô giải thích: “Chúa Giêsu là người lãnh đạo, để cầm quyền ngài hy sinh mạng sống của mình và không đòi hỏi người khác phải hy sinh mạng sống của họ”. Ngài nói rõ chi tiết hơn: “Đôi khi chúng ta quá lý lẽ hóa đức tin, chúng ta quên đi chiều kích thiêng liêng và tình cảm của đức tin. Chiều kích này là kinh nghiệm tuyệt vời để cảm nhận mình được Chúa Giêsu yêu thương”. Đức Phanxicô đi ra ngoài bản văn và hỏi giáo dân: “Anh chị em hãy tự hỏi mình: tôi có cảm nhận mình được Chúa Giêsu thương không?”.

“Như thế chúng ta nối kết bằng một sợi dây đặc biệt với Chúa Giêsu: đối với Ngài, chúng ta không bao giờ là kẻ xa lạ, nhưng là bạn hữu, là anh em. Vì thế tiếng gọi của Mục tử Nhân lành kích thích chúng ta và mê hoặc chúng ta”. Đức Phanxicô ghi nhận: “Chúng ta luôn có nguy cơ bị đãng trí vì các tiếng động ồn ào của bao nhiêu tiếng gọi khác ngoài tiếng gọi của Chúa Kitô. Để tránh điều này, chúng ta phải tránh bị xao nhãng vì các điều khôn ngoan giả tạo của thế giới này: Chúa Giêsu Sống Lại là người hướng dẫn duy nhất, chắc chắn nhất, người mang lại ý nghĩa cuộc sống cho chúng ta.

Sau đó Đức Phanxicô đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, bên cạnh ngài là bốn trong số mười tân linh mục ngài vừa phong chức mấy phút trước đó ở Đền thờ Thánh Phêrô. Cùng với bốn tân linh mục, ngài ban phép lành cho giáo dân tụ họp ở Quảng trường Thánh Phêrô.

Cầu nguyện kinh mân côi cho hòa bình

Sau lời cầu nguyện, Đức Phanxicô nhắc lại hôm qua ở Gérone, Tây Ban Nha, Linh mục Antoioe Hortigüela và sáu bạn đồng tu của ngài ở Dòng Truyền giáo Thánh Tâm Chúa Giêsu đã được phong chân phước. Ngày 29 tháng 9 năm 1936, họ bị giết trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha vì hận thù đức tin.

Đức Phanxicô cũng chào một vài nhóm có mặt ở Quảng trường Thánh Phêrô, trong số này có hiệp hội Meter là hiệp hội hoạt động hơn hai mươi năm qua để chống nạn lạm dụng nơi các em vị thành niên.

Cuối cùng, ngài nhắc lại, tháng 5 là tháng cầu nguyện với Kinh Mân Côi đặc biệt cho hòa bình. Như thường lệ, trước khi từ giã giáo dân, ngài xin giáo dân cầu nguyện cho mình và cầu nguyện cho chuyến đi Fatima sắp tới của ngài vào ngày 12 và 13 tháng 5 sắp tới.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Đức Phanxicô trong giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng ngày 7 tháng 5-2017 tại Quảng trường Thánh Phêrô