Vatican: Các nhân vật của Đức Phanxicô ở Phi châu

255

jeuneafrique.com, Christophe Le Bec, 2017-04-17

Đức Phanxicô có mặt trên chính trường quốc tế và ngài tham dự rất nhiều vào chính trường này. Bốn nhân vật thân cận với Đức Phanxicô đặc biệt tham dự vào các sứ vụ ở lục địa Phi châu này.

Hồng y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin, Người Ý, 62 tuổi

Hồng y được Đức Phanxicô đề cử làm Quốc Vụ Khanh vào tháng 10-2013 và được ngài hoàn toàn tin tưởng. Hồng y người Ý là người điều phối xuất sắc, kín đáo, hiệu năng, người đã ở trong ngành ngoại giao Vatican ở Rôma, nhưng cũng ở Nigeria từ 1986 đến năm 1989, ở Mêhicô từ năm 1989 đến năm 1992 và ở Venezuela từ năm 2009 đến năm 2013. Là Sứ thần Tòa Thánh ở Venezuela, tại đây ngài gặp Jorge Bergoglio nhiều lần, lúc đó Đức Jorge Mario Bergoglio ở Tòa Tòa Giám mục Buenos Aires.

Hồng y Parolin là người biết rành Châu Mỹ La Tinh và Á châu. Đặc biệt ngài phụ trách các hồ sơ tế nhị trong việc cải thiện quan hệ bang giao giữa Tòa Thánh với Trung quốc, Việt Nam và Nam Hàn.

Đức Giám mục Paul Gallagher, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Người Anh, 63 tuổi

Đức Giám mục Paul Gallagher sinh tại Liverpool nước Anh, người hiền lành, trước đây ngài là Sứ thần Tòa Thánh ở Burundi, Guatemala và Úc. Tháng 11 năm 2014 ngài được cử vào chức vụ bang giao với các Quốc gia, nói khác đi là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Tòa Thánh. Ngài am hiểu Phi châu và theo sát tình hình ở Burundi và ở nước Cộng hòa Congo.

Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng Giám mục thủ đô Manila, Phi Luật Tân, chủ tịch cơ quan Caritas Quốc tế, Người Phi Luật Tân, 59 tuổi

Rất tích cực trong các vấn đề xã hội, Hồng y Tagle có nhiều ảnh hưởng và thân cận với Đức Phanxicô. Tháng 5 năm 2015, ngài được đề cử phụ trách cơ quan Caritas Quốc tế, một cơ quan có 130 đại diện và cơ quan từ thiện công giáo ở các địa phương. Đại diện cho nước công giáo đầu tiên tại Á châu, Hồng y Luis Antonio Tagle theo sát các vấn đề của châu lục này.

Linh mục Arturo Sosa, Bề trên Tổng quyền Dòng Tên, Người Venezuela, 68 tuổi

Tháng 10 năm 2016, Linh mục Arturo Sosa được bầu làm Bề trên Tổng quyền Dòng Tên, cùng Dòng với Đức Phanxicô. Hiện nay ngài ở Vatican và là tai mắt của Đức Phanxicô trên các vấn đề Nam Mỹ và các vấn đề liên hệ đến Dòng của các ngài. Giáo sư môn chính trị học, ngài được xếp vào những người khuynh tả, ngài mãnh liệt lên án chế độ thiên về độc tài của chính quyền Venezuela.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch