Chống ly dị ngay lập tức

149

osservatoreromano.va, 2017-04-01

Chỉ cần người chồng tuyên bố ba lần “ly dị” (talaq) trước mặt người vợ là người chồng được ly dị vợ theo pháp lý và ngay lập tức, luật này không được chấp nhận ở nhiều quốc gia hồi giáo nhưng được chấp nhận ở Ấn Độ.

Sau nhiều năm đấu tranh, các hiệp hội phụ nữ hồi giáo Ấn Độ đã đệ trình được kiến nghị của mình lên Tòa án tối cao để chấm dứt chuyện này.

Bây giờ thẩm quyền thuộc Tòa án Tối cao Tân Đề-Li. Tòa sẽ chính thức tuyên bố quyết định của mình.