Bà Sonia Côté viết thư xin Đức Phanxicô giúp các người thuê nhà nghèo

157

lapresse.ca, Myriam Gauthier, 2017-04-17

Bà Sonia Côté, điều phối viên của tổ chức Tương trợ Nhà ở đã nhờ Giám mục André Rivest giáo phận Chicoutimi, bang Québec, Canada đưa thơ của mình lên Đức Giáo hoàng trong buổi tiếp kiến của Giám mục với Đức Phanxicô vào tháng 5 sắp tới đây.
Bà Sonia Côté đã viết thư cho Đức Phanxicô để xin ngài “tặng món quà hy vọng cho các người thuê nhà nghèo ở Saguenay-Lac-Saint-Jean” trong dịp kỷ niệm 20 năm thành lập tổ chức. Bức thư sẽ được Đức Giám mục André Rivest giáo phận Chicoutimi chuyến đến tận tay Đức Giáo hoàng.
Bà hy vọng Đức Phanxicô sẽ viết thư trả lời cho các người thuê nhà nghèo ở Chicoutimi. Trong một trích đoạn bức thư được bản thông báo của tổ chức Tương trợ Nhà ở đang, đoạn thư viết: “Cha có vài phút để trả lời cho họ, để mang hy vọng lại cho họ (…), nâng đỡ họ cùng đấu tranh cho nhân phẩm, cho quyền của họ (…) dù họ phải gặp chống đối, ruồng bỏ, lo lắng cho ngày mai vì tình trạng tài chánh bấp bênh của họ không?”.
Bức thư đã được đưa cho Giám mục André Rivest, ngài sẽ đi Rôma vào tháng năm và sẽ trao tận tay cho Đức Giáo hoàng. Bà Sonia Côté tin tưởng sẽ được Đức Giáo hoàng trả lời.
Cơ quan Tương trợ Nhà ở kỷ niệm 20 năm thành lập vào tháng 4-2018 nhưng bà Sonia muốn nhân dịp Giám mục Rivest đi Rôma để gởi bức thư này. Bà cho biết dù cơ quan của bà không phải là một cơ quan trực thuộc một tổ chức tôn giáo nhưng bà không thấy có vấn đề gì khi xin Đức Giáo hoàng giúp đỡ.
Bà cho biết: “Tôi không biết các tín ngưỡng của các người thuê nhà, cũng không biết tín ngưỡng của những người hỗ trợ cho cơ quan này và tôi cũng không nghĩ rằng mình cần phải biết. Nhưng tôi tin chắc chắn, họ sẽ thích khi nhận thư khích lệ của Đức Giáo hoàng”.

Cũng như thị trưởng Jean Tremblay

Bà Sonia Côté không phải là nhân vật quần chúng duy nhất ở tỉnh Saguenay muốn viết thư cho Đức Giáo hoàng. Ông thị trưởng Saguenay, Jean Tremblay cũng đã gởi đến Đức Phanxicô một ấn bản quyển sách Tin (Croire) của ông, ấn bản này được Hồng y Marc Ouellet mang đến cho Đức Giáo hoàng. Tháng 6-2014, ông thị trưởng Saguenay đã nhận thư trả lời của Đức Giáo hoàng.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch