Thật sự Đức Giáo hoàng đã nói gì về việc thiếu linh mục

506
famillechretienne.fr, Jean-Marie Dumont, 2017-03-14
Đối với Đức Giáo hoàng, có “một chọn lựa” cho bậc sống độc thân của linh mục không giải quyết được gì trong việc thiếu ơn gọi.
“Người ta thường nói nên có một chọn lựa trong bậc sống độc thân của linh mục, nhất là khi thiếu linh mục. Nhưng độc thân như một chọn lựa không thể là một giải pháp”. Câu này của Đức Phanxicô là câu trong cuộc phỏng vấn của tuần báo cánh tả Die Zeit đăng ngày 9 tháng 3 vừa qua. Đề cập đến nhiều chủ đề, bài phỏng vấn này chiếm ít nhất hai trang dài của tờ báo tầm cở và dày đặc theo kiểu của người Đức.
Nhanh chóng, sau vài câu hỏi về lòng tôn kính “Đức Mẹ tháo gỡ nút thắt”, ký giả nói lên nỗi buồn của nhiều tín hữu đứng trước nạn thiếu linh mục. Đức Giáo hoàng công nhận “đây là một vấn đề lớn”. Ký giả hỏi: “Làm sao Giáo hội có thể giải quyết?” “Chúa đã nói với chúng ta: ‘Các con hãy cầu nguyện’ Và đó là chuyện chúng ta thiếu: cầu nguyện. Và làm việc với các người trẻ, những người tìm một định hướng trong cuộc đời.”
Đức Giáo hoàng còn nêu lên một lý do khác về việc thiếu linh mục, đó là tỷ lệ sinh đẻ: “Ở đâu không có các thanh niên trẻ thì ở đó cũng không có linh mục.”
Lúc đó ký giả Giovanni di Lorenzo hỏi Đức Giáo hoàng có phải làm cho chức thánh thêm “hấp dẫn” hơn không. “Chẳng hạn, có cần phải nói với người trẻ là họ không cần phải từ bỏ đời sống tình cảm, yêu đương để trở thành linh mục không?”. Khi đó phản ứng của Đức Giáo hoàng là: làm bậc sống độc thân của chức thánh thánh một “chọn lựa” không phải là giải pháp.
Đoạn cuối của khúc này là việc nêu lên “viri probati”, những người đàn ông đến độ tuổi chín muồi có thể được chịu chức phó tế. Đã từ lâu trong một vài nhóm (nhất là ở Đức) đã có ý tưởng các ông có thể lãnh nhận bí tích truyền chức thánh. Điểm này không trực tiếp nêu lên trong cuộc phỏng vấn. Đức Giáo hoàng tuyên bố phải “suy nghĩ” để xem “các trường hợp viri probati có phải là một khả thể” để giải quyết việc thiếu linh mục không, “xem công việc nào họ có thể đảm nhận, chẳng hạn trong các vùng rất xa xuôi của thế giới”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch