Đức Phanxicô cử hành Lễ Tro ở đồi Aventin, Rôma

285

 cath.ch, 2017-02-28

Ngày thứ tư 1 tháng 3-2017, Đức Phanxicô sẽ đến đồi Aventin để cử hành Lễ Tro, bắt đầu Mùa Chay bốn mươi ngày. Sau buổi rước truyền thống giữa nhà thờ Thánh Anselme và thánh đường Thánh Sabina ở Rôma, Đức Phanxicô sẽ cử hành Lễ Tro tại đây.

Buỗi lễ sẽ bắt đầu lúc 16h30 ở nhà thờ Dòng Biển Đức Thánh Anselme với  lời cầu nguyện sám hối, sau đó là đọc kinh cầu các thánh, trong khi đó Đức Phanxicô và các giám chức, các tu sĩ Dòng Biển Đức, Dòng Đa Minh và giáo dân rước kiệu qua thánh đường Thánh Sabina ở bên cạnh.

Lúc 17 giờ, Đức Phanxicô cử hành Lễ Tro và giảng trong thánh lễ. Đức Hồng y người slovaque Jozef Tomko, giám sự thánh đường Thánh Sabina sẽ xức tro cho Đức Phanxicô. Sau đó, Đức Phanxicô sẽ xức tro cho ba tu sĩ Dòng Biển Đức, ba tu sĩ Dòng Đa Minh, hai nhân viên Viện hàn lâm giáo hoàng (Cultorum martyrum) và một gia đình. Viện hàn lâm giáo hoàng được thành lập năm 1879 để nghiên cứu lịch sử các vị tử đạo của Giáo hội và những nơi tử đạo. Viện hàn lâm có nhiệm vụ cổ động việc kính các thánh tử đạo.

Một truyền thống lâu đời

Từ đầu các thế kỷ, Đức Thánh Cha khai mạc Mùa Chay ở thánh đường Thánh Sabina, ở trên đồi Aventin, Rôma. Lý do chọn ngôi thánh đường này để khai mạc Mùa Chay thì không rõ ràng, nhưng việc rước lên đồi Aventin là biểu tượng cho việc “tiến lêân” đến Phục Sinh của thời đó. Từ năm 1219, thánh đường Thánh Sabina là trụ sở Dòng Đa Minh và nơi ban quản trị Dòng ở.

Khởi thủy, giáo hoàng cử hành lễ ở nhà thờ Sant’Anastasia al Palatino trước khi đến nhà thờ Thánh Sabina. Từ năm 1587, lễ Tro được vị kế nhiệm Thánh Phêrô cử hành ở nhà thờ Thánh Sabina, nhưng từ đầu thế kỷ 18 Đức Clementô XI chấm dứt thông lệ này. Chỉ đến năm 1962, Đức Gioan XXIII mới quyết định trở lại với truyền thống này, với việc rước từ đan viện Thánh Anselme, nơi giám chức Dòng Biển Đức ở, chỉ sát bên cạnh thánh đường Sabina bên cạnh. Từ đó các giáo hoàng giữ thông lệ này, chỉ bỏ qua trong những trường hợp rất hiếm.

Hình: Diễn tập ở thánh đường Sabina cho ngày Lễ Tro 1 tháng 3-2017.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch