Ba cộng đoàn, một giáo xứ: Gặp linh mục Germán Sánchez

162

germanprojet-credor.com, 2016-10-30

Linh mục Germán người Colombia thuộc địa phận Blois là cha xứ của giáo xứ San Sebastian ở Los Angeles từ hơn 10 năm nay. Ba cộng đoàn có nền văn hóa khác nhau ở chung một giáo xứ: cộng đoàn nói tiếng Pháp, cộng đoàn nói tiếng Anh và cộng đoàn nói tiếng Tây Ban Pha. Vì thế mỗi chúa nhật, linh mục Germán dâng ba thánh lễ, thánh lễ 9 giờ sáng tiếng Anh, 10h30 tiếng Pháp và 12 giờ tiếng Tây Ban Pha.

Thưa cha, các yếu tố nào đã giúp cho giáo xứ có sinh hoạt năng động không phân biệt văn hóa?

Nhiều yếu tố có thể thích ứng cho tất cả các văn hóa. Trong tất cả mọi xã hội, việc đầu tiên hết là đón nhận. Một cộng đoàn cùng sống chung được với nhau, đến được với nhau, nồng ấm nhiệt thành thì sẽ tạo được lòng mong muốn được nhập vào cộng đoàn đó! Chẳng hạn ở San Sebastian, nhà thờ luôn rộng mở. Chúng tôi đề nghị mỗi cuối tuần, mọi người góp thức ăn để cùng ăn chung với nhau, thay phiên nhau từng cộng đoàn, và mọi người thích gặp nhau ở đây.

Sự tham dự của các gia đình trẻ và trẻ em cũng góp phần linh hoạt cho cộng đoàn kitô giáo. Điều cần thiết là cho họ có một chỗ đứng. Chúng tôi may mắn có một trường học của giáo xứ (như nhiều giáo xứ Mỹ có), điều này đóng góp rất lớn cho tinh thần sống chung!

Vấn đề tài chánh của giáo xứ cũng rất quan trọng. Nếu muốn làm nhiều việc thì phải có tiền. Tôi thấy ở Pháp, vấn đề này là chuyện khó nói ra. Nhưng quan trọng là phải giải thích rõ ràng, sinh hoạt một giáo xứ tốn phí như thế nào để tín hữu ý thức tầm quan trọng của việc đóng góp.

Và dĩ nhiên là phải phát triển một sinh hoạt thiêng liêng thường xuyên để nuôi dưỡng đức tin của giáo dân.

Làm thế nào cha tạo được một đơn vị hiệp nhất trong giáo xứ?

Đơn vị hiệp nhất là Chúa Kitô. Mọi người tôn trọng và hiểu mỗi cộng đoàn dâng thánh lễ một cách khác nhau. Vấn đề văn hóa cũng rất quan trọng, phải tôn trọng văn hóa của nhau. Chẳng hạn người Pháp không muốn nhảy trong thánh lễ, trong khi người Tây Ban Pha thì thỉnh thoảng họ có nhảy trong thánh lễ.

Tuy nhiên trong năm, chúng tôi cũng có vài lễ chung với nhau để các cộng đoàn khác nhau có thể gặp nhau như: Canh thức Phục Sinh, một vài nghi thức của Tuần Thánh.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch