Các giám mục Nam Dương muốn đấu tranh chống nạn tham nhũng trong Giáo hội

283

cath.ch, Maurice Page, 2016-11-20

corruption

Các giám mục Nam Dương đưa ra lời kêu gọi đấu tranh chống nạn tham nhũng trong Giáo hội công giáo. Chủ đề tham nhũng nằm trong chương trình nghị sữ của cuộc họp của Hội đồng giám mục ở Djakarta vào đầu tháng 11.

Chủ tịch Hội đồng giám mục Nam Dương đã giải thích cho hãng tin Fides của Vatican như sau: “Lời kêu gọi chận đứng nạn tham nhũng trước hết là cho Giáo hội, Giáo hội phải đổi mới và triển khai một hệ thống phục vụ có khả năng giảm tối đa nạn tham nhũng có trong chính các thể chế của mình.”

Lời kêu gọi mục vụ đề nghị xem xét để biết các vụ tham nhũng đã nhiễm đến tất cả các khía cạnh của đời sống Giáo hội đến như thế nào. Tổng Giám mục Ignatius Suharyo, địa phận Djakarta cho biết, “tất cả các địa phận, giáo xứ, các thể chế của Giáo hội công giáo ở Nam Dương đang tìm cách để phát triển một guồng máy quản trị, quan tâm đến sự minh bạch và các chi phí đủ loại để tránh phí phạm và mất mát.”

Đức Tổng Giám mục nhận thấy có nhiều lý do khác nhau gây ra nạn tham nhũng. Lý do đầu tiên Giáo hội phải tự hỏi là mình đã trả lương cho các nhân viên có thích đáng không. Theo ngài, lòng tham là lý do thứ nhì của tham nhũng. Đào tạo con người có tính ngay thẳng là một con đường khó khăn. Lý do thứ ba là bản chất của cơ cấu. Vì thế các giám mục phải thường xuyên học hỏi và cải thiện hệ thống quản trị của mình.Chẳng hạn phải loại bỏ việc dùng các bản tổng kết không rõ ràng hay giả mạo qua các dữ liệu ảo hay các mưu mẹo khác.